Siirry sisältöön

Kurikan yritystutkimuksen tulokset julkistettu

Kurikkalaiset yritykset tyytyväisiä Yrityspalvelupiste Formun palveluihin

Moni asia yritysten toimintaympäristössä on muuttunut viimeisen parin vuoden aikana, joten yritysten nykytilanne ja tarpeet oli aiheellista päivittää. Kurikan kaupungin yrityspalveluiden on myös tärkeä tavoittaa kaiken kokoiset yritykset kehittämispalveluiden piiriin, joten tutkimus oli siten ajankohtainen ja tärkeä.

Kysely toteutettiin sähköisenä verkkokyselynä. Vastauksia tuli 88 kpl ja vastausprosentiksi muodostui n. 5 %, jota voidaan pitää kohtuullisena. Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää kurikkalaisilta yrityksiltä Yrityspalvelupiste Formun palveluiden tunnettuutta sekä Kurikan kaupungin ja Formun käyttöä sekä tyytyväisyyttä sen palveluihin. Haluttiin myös tietää kurikkalaisten yritysten investointinäkymiä. Tavoitteena oli myös saada tietoa millaisia tarpeita ja palveluita yrittäjät tarvitsevat, jotta niitä voitaisiin palvella parhaalla mahdollisella tavalla.

Kurikan elinvoimaosaston tiedote aiheesta kokonaisuudessaan tämän artikkelin lopussa!

Kurikan kaupungin elinvoimaosasto tiedottaa 4.11.2022, julkaisuvapaa heti

Kurikan yritystutkimus 2022 valmistunut: Kurikkalaiset yritykset tyytyväisiä Yrityspalvelupiste Formun palveluihin

Kurikan elinvoimaosasto on yhteistyössä NOUSU – Osaamisella uuteen nousuun -hankkeen kanssa selvittänyt kyselytutkimuksen avulla kurikkalaisten yritysten tyytyväisyyttä kaupungin yrityspalveluihin. Tutkimuksen ovat tehneet Hannu Tuuri ja Marja Katajavirta Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Markkinatutkimuspalveluista.

  • Moni asia yritysten toimintaympäristössä on muuttunut viimeisen parin vuoden aikana, joten yritysten nykytilanne ja tarpeet oli aiheellista päivittää. Kurikan kaupungin yrityspalveluiden on myös tärkeä tavoittaa kaiken kokoiset yritykset kehittämispalveluiden piiriin, joten tutkimus oli siten ajankohtainen ja tärkeä, valottaa tutkimuksen taustoja apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukko tutkimuksen taustoja.

Kysely toteutettiin sähköisenä verkkokyselynä. Kyselyjä lähetettiin noin 1700. Vastauksia saatiin 88 kpl, ja vastausprosentiksi muodostui n. 5 %, jota voidaan pitää kohtuullisena. Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää kurikkalaisilta yrityksiltä Yrityspalvelupiste Formun palveluiden tunnettuutta ja käyttöä sekä tyytyväisyyttä Kurikan kaupungin ja Yrityspalvelupiste Formun palveluihin. Haluttiin myös tietää kurikkalaisten yritysten investointinäkymiä. Tavoitteena oli myös saada tietoa, millaisia palveluita yrittäjät tarvitsevat.

Yli puolet suosittelisi Yrityspalvelupiste Formun palveluja kollegoilleen

Tuloksista selvisi, että puolet vastaajista oli käyttänyt Yrityspalvelupiste Formun palveluita viimeisen kolmen vuoden aikana. Eniten oli käytetty ”muu yritysten tuki ja neuvonta” -palvelua (24 % vastaajista) sekä ”yritys- ja investointitukien neuvonta” -palvelua (19 %). Huomioitavaa oli myös se, että voimakkaasta markkinoinnista huolimatta moni yrittäjä ei tiennyt kaikista Formun tarjoamista palveluista.

Formun palveluihin ollaan tyytyväisiä. Formun asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS-luku eli suositteluindeksi oli 48, mitä voidaan myös pitää varsin hyvänä. Yrityspalvelupiste Formussa on kaupungin elinkeinopalveluiden lisäksi myös eri yhteistyökumppaneiden tarjoamia palveluita. Näitä ovat mm. Leader-rahoittajat, Viexpon kansainvälistymispalvelut, SeAMK Maakuntakorkeakoulun koulutus- ja yritysten kehittämispalvelut sekä Uusyrityskeskus Neuvoa-Antava. Kyselyssä on huomioitu myös näiden tuottamat palvelut. 

  • Kaiken kaikkiaan tutkimus antaa sen, mitä haettiinkin. Tiedämme mitä kohti mennä ja mitä kehittää, kertoo yritysasiantuntija Anne Bäckström tyytyväisenä.

Yrityksissä investointihalukkuutta

Tieto yritysten investointihalukkuudesta ja volyymista oli myös hyvin positiivista kuultavaa. Kyselyyn vastanneista kurikkalaisista yrityksistä 25 % oli tekemässä investointeja ja 33 % ehkä tekemässä investointeja seuraavan kahden vuoden aikana. Lähes puolet näistä investoinneista on arvoltaan yli 50 000 euroa.

Yleisimmin kehittämistarpeita koetaan olevan yrityksen henkilökunnan osaamisen kehittämisessä, myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä sekä teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Avoimiin kysymyksiin oli vastattu aktiivisesti ja vastaukset antavatkin hyvää ja syvällisempää tietoa tarpeista.

  • Tietoa saatiin monipuolisesti yrittäjien tarpeista ja niiden kehittämishalukkuudesta ja sitä voidaan hyödyntää monenlaiseen kehittämiseen, kertoo projektipäällikkö Tarja Sandvik NOUSU-hankkeesta.

Tutkimus tehtiin NOUSU – Osaamisella uuteen nousuun -hankkeen rahoituksella. NOUSU toimii Ilmajoen ja Kurikan alueella, ja sen tarkoituksena on auttaa yrityksiä koronasta elpymisessä ja koronan vaikutusten lieventämisessä. NOUSU-hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Tutkimuksen toteutti SeAMKin tutkimuspalvelut.

Lisätietoja tarvittaessa:

Tutkimuksen tulokset: https://kurikka.fi/kurikan-yritystutkimuksen-tulokset-2022/

Kurikan kaupunki, elinvoimaosasto:
Apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukko, p. 044 550 2639, juha.luukko@kurikka.fi  
Yritysasiantuntija Anne Bäckström, 044 732 4196, anne.backstrom@kurikka.fi

NOUSU-Osaamisella uuteen nousuun -hanke:                        
Projektipäällikkö Tarja Sandvik, p. 040 680 7180, tarja.sandvik@seamk.fi