Siirry sisältöön

Kaksi vuotinen esiopetuskokeilu Kurikassa

Suomessa aloitetaan elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Siihen pääsee osallistumaan yhteensä noin 10 000 viisivuotiasta, joista noin puolet aloittaa kokeilussa vuonna 2021 ja puolet vuonna 2022. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta. Kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta eri näkökulmista, selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoa, tutkitaan huoltajien palveluvalintoja sekä kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kokeilusta säädetään laissa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020).

Kokeiluryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa. Lapsen huoltaja huolehtii siitä, että lapsi joko osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tällaista muuta toimintaa ovat esimerkiksi osallistuminen muuhun varhaiskasvatukseen, kerhotoimintaan tai kotihoidossa jatkaminen.

Kaksivuotisessa esiopetuksessa noudatetaan uutta kokeiluopetussuunnitelmaa. Esiopetuksessa tutustutaan lapsia kiinnostaviin asioihin leikkimällä ja tutkimalla sekä muilla pienille lapsille sopivilla tavoilla. Jokaisella lapsella on mahdollisuus edetä oppimisessaan omaa tahtiinsa. Kaksivuotinen esiopetus vahvistaa lasten yhdessä toimimisen ja oppimisen taitoja sekä luo samalla hyvän pohjan siirtyä aikanaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnat, kokeilutoimipaikat sekä sen, ketkä lapset kuuluvat koe- ja verrokkiryhmään. Kokeilulain 4 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö on poiminut ositettuna satunnaistamisena kokeiluun osallistuvat kunnat tai kuntayhtymät (kokeilukunta), joiden tehtävänä on järjestää kaksivuotista esiopetusta 5 §:n mukaan poimituissa toimipaikoissa. Kokeilukunnat on päätetty päätöksellä VN/583/2021. Kurikka on valittu kokeilukunnaksi.

Kokeilulain 5 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö on poiminut ositettuna satunnaistamisena kokeilukuntien esiopetuksen toimipaikoista ne toimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta (kokeilutoimipaikat). Kokeilutoimipaikat on päätetty päätöksellä VN/7615/2021. Kurikassa kokeilutoimipaikoiksi on valikoitunut Iloniemen päiväkoti ja Kankaan päiväkoti.

Kokeilukunnan on ennen kokeilun alkamista päätettävä koe- ja verrokkiryhmään kuuluvat lapset opetus- ja kulttuuriministeriön toimittamien koe- ja verrokkiryhmälistauksien mukaisesti.

Kaksi vuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma