Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste


Kurikan kaupunki pyrkii takaamaan www.kurikka.fi -verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisista palveluista (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kurikka.fi -verkkosivustoa. Verkkosivusto www.kurikka.fi on julkaistu 11.6.2019.

Vaatimustenmukaisuus

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset suurimmalta osin.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Tapahtumakalenterissa voi olla Epkalenteri.fi-syötteen kautta tulleita organisaation ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien ilmoituksia, joissa voi olla esimerkiksi tekstiä sisältäviä kuvia. Lain 306/2019 3 § mukaan lakia ei sovelleta sellaisiin palveluntarjoajan digitaalisessa palvelussa oleviin sisältöihin, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia.

Osa ennen vuotta 2018 laadituista tilinpäätöksistä, talousarvioista, säännöistä, ohjeista ja muista vastaavista materiaaleista voi olla sellaisessa pdf-muodossa, jota ei pysty koneellisesti lukemaan. Syynä on tiedostomassan korvaamisen aiheuttama kohtuuton rasite.

Jotkin Kurikan kaupungin ulkopuolisten tahojen toimittamat tiedostot, esimerkiksi erilaisiin kuulutuksiin liittyvät materiaalit, voivat olla sellaisessa pdf-muodossa, jota ei pysty koneellisesti lukemaan. Syynä on tiedostomassan korvaamisen aiheuttama kohtuuton rasite.

Kaikki ei-saavutettavat sisällöt toimitetaan pyydettäessä saavutettavassa muodossa. Saavutettavat versiot voi pyytää Kurikan kaupungin kirjaamosta.

Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 18.9.2019. Sen on hyväksynyt Kurikan kaupungin johtoryhmä kokouksessaan 18.9.2019. Tämä saavutettavuusseloste on Kurikan kaupungin laatima itsearviointi.

Palaute ja yhteystiedot

Mahdollisista havaituista saavutettavuuspuutteista tai -parannusehdotuksista pyydämme olemaan yhteydessä kaupunkiin palautelomakkeella tai kirjaamon kautta (yhteystiedot alla). Palautteet käsittelee kaupungin kirjaamo, joka ohjaa viestit toimenpiteitä varten ko. asiasta vastaavalle taholle.

Saavutettavuuspalaute Kurikan kaupungille

Saavutettavuudesta kaupungin verkkosivuilla vastaavat tiedottaja ja hallintojohtaja. Palautelomakkeen kautta lähetettyjen pyyntöjen käsittelystä vastaa kirjaamon hoitaja.

Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka

Saavutettavuuskantelu

Jos saavutettavuuspuutteita koskevaan pyyntöönne ei saada korjausta tai vastausta, voitte tehdä selvityspyynnön tai kantelun saavutettavuuslainsäädännön toimeenpanoa valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto,

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Birger Jaarlin katu 15
PL 150, 13101 Hämeenlinna

Lähetä Aluehallintovirastolle suojattu sähköpostiviesti
Puhelinvaihde: 0295 016 000

Päiväys:

Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 20.9.2019.