Siirry sisältöön

Lapsiystävällinen kunta

Kurikan kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Mallin avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin kunnan jokaisen lapsen arjessa. Tavoitteena ovat pysyvät, rakenteelliset muutokset kunnan toiminnassa.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

Lapsiystävällinen kunta -mallin vaiheet

Nykytilan kartoitus

LYK-koordinaatioryhmä tekee nykytilan kartoituksen kaupungin lapsiystävällisyyden tilasta. Kartoitus pohjautuu lapsille suunnatun kyselyn tuloksiin, lapsenoikeusindikaattoreihin ja kaupungissa jo olemassa olevaan tietoon lasten hyvinvoinnista.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmassa määritellään nykytilan kartoituksen pohjalta tavoitteet ja toimenpiteet kehittämiskohteiksi.

Seuranta, arviointi ja tunnustus

Seurantatapaamisissa kaupunki ja UNICEF tarkastelevat kehittämistyön etenemistä. Arviointitapaamisessa käydään läpi työn tulokset. UNICEF voi myöntää Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen kahden tai neljän vuoden kuluttua työn aloittamisesta, mikäli työ on edennyt mallin kriteerien mukaan. Tunnustuksen jälkeen kaupunki jatkaa lapsiystävällisyyden kehittämistä UNICEFin kanssa yhteistyössä.

Lisätietoja

Lapsiystävällinenkunta.fi

UNICEF Lapsen oikeuksien sopimus

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli kahdessa minuutissa

Koordinaatioryhmä

Vuoto Jenni
hallinnon suunnittelija, Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaattori
jenni.vuoto@kurikka.fi
050 468 6945
Laurintie 21
Packalén-Reinikainen Anne-Mari
opetuspäällikkö
anne-mari.packalen-reinikainen@kurikka.fi
044 550 2697
Mäkitie 54, 61300 Kurikka
Koskenvalta Outi
varhaiskasvatuspäällikkö
outi.koskenvalta@kurikka.fi
050 595 0560
Mäkitie 54
Siltakorpi Annukka
liikuntatoimen päällikkö
annukka.siltakorpi@kurikka.fi
0400 273 960
Takala Mikko
koulunjohtaja
mikko.takala@kurikka.fi
044 550 2274
Oppaanmäentie 89, 61230 Luopa
Isohella Johanna
toimistosihteeri
johanna.isohella@kurikka.fi
040 523 6574

Lisäksi ryhmässä mukana

Olavi Kandolin, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Mikko Säntti, kaupunginhallituksen edustaja
Markus Blommendahl, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Mikko Jokipii, vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtaja
Katri Saarela, vammaisneuvoston edustaja
Hanna Saarela, nuorisovaltuuston edustaja
Arja Ketoja, 4H-yhdistyksen edustaja
Outi Saari, Kotona ry:n edustaja
Kirsi Kandolin, Kurikan SPR:n edustaja
Pia Salisvuo, seurakunnan edustaja