Siirry sisältöön

Harrastus kaikille

Maksuttomia harrastuksia kaikilla Kurikan kouluilla

Harrastamisen Suomen malli -hankkeessa tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle koululaiselle maksuton ja mieluinen harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastukset valitaan koulukohtaisesti oppilaiden toiveita kuunnellen. Oppilailta on kysytty harrastustoiveita sekä valtakunnallisessa Koululaiskyselyssä että paikallisesti toteutetussa kyselyssä. Toivottuja harrastuksia Kurikassa olivat esimerkiksi parkour, puutyöt, videokuvaus, kuvataide ja teatterikerho. Kerhot tullaan jaksottamaan lukuvuoden aikana, jotta mahdollisimman monen koululaisen harrastustoive toteutuu.

Jokaiselle koululle on valittu myös harrastusetsijä. Etsijä pyrkii yhdessä muun henkilökunnan kanssa tavoittamaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät vielä ole löytäneet itselleen mieluisaa harrastusta. Etsijä on koululaisen tukena harrastuksen etsimisessä ja voi myös lähteä kokeilemaan kiinnostavaa harrastusta yhdessä koululaisen kanssa, jolloin kynnys uuden harrastuksen aloittamiseen madaltuu.

Koulut tiedottavat harrastuskerhoista ja niiden alkamisesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle valtionavustusta 205 000 euroa lukuvuodelle 2021–2022.