Siirry sisältöön

Yksityistieavustukset

Yksityisteiden kunnossapito ja perusparantaminen tapahtuu tiekuntien itsenäisenä toimintana.

Kurikan kaupungin avustussäännöissä sovelletaan yksityistielain 95 §:n säädöksiä. Avustusmuotoja ovat kunnossapito- ja perusparannusavustus. Perusparannusavustusta saadakseen tiekunnan tien vaikutuspiirissä tulee olla ainakin kolme asuttua taloa tai tien tulee olla liikenteellisesti merkittävä läpikulkutie. Kunnossapitoavustusta saadakseen tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi asuttu talo. Tiellä tulee olla tiekunta ja vähimmäispituus 300 metriä ellei tekninen lautakunta erityisistä syistä toisin päätä. Tiekunnan hallinnon tulee olla toimiva.

Kunnossapitoavustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden hyväksyttyjen menojen perusteella. Kunnossapitoavustusta haetaan menneeltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä. Avustusta saadakseen tiekunnan tulee toimittaa tekniselle osastolle tarkastetun kirjanpidon kopio sekä talousarvio kuluvalle vuodelle. Perusparannusavustusta voi hakea ympärivuoden. Merkittäviin hankkeisiin tulee hakea avustusta myös Ely-keskukselta.

Yksityistien kunnossapidon vuosikustannusarvio ja tien tietolomake Ohje tien perusparannushankkeiden avustuksien maksamiseen Yksityisteiden kunnossapidon avustamisen perusteet Yksityisteiden parannuksien avustamisen perusteet

ELY-keskus