Siirry sisältöön

Yksityistieavustukset

Yksityisteiden kunnossapito ja perusparantaminen tapahtuu tiekuntien itsenäisenä toimintana.

Kurikan kaupungin avustussäännöissä sovelletaan yksityistielain 84 § säädöksiä. Avustusmuotoja ovat kunnossapito- ja perusparannusavustus. Kunnossapitoavustusta saadakseen tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi asuttu talo. Tiellä tulee olla tiekunta, josta on annettu yksityistielain 50 § mukaiset tiedot. Tien pituus tulee olla vähintään 300m ellei tekninen lautakunta erityisistä syistä toisin päätä. Tiekunnan hallinnon tulee olla toimiva. Perusparannusavustusta saadakseen tiekunnan vaikutuspiirissä tulee olla ainakin kolme asuttua taloa tai tien tulee olla liikenteellisesti merkittävä läpikulkutie.

Kunnossapitoavustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden hyväksyttyjen menojen perusteella. Kunnossapitoavustusta haetaan menneeltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä. Avustusta saadakseen tiekunnan tulee toimittaa tekniselle osastolle tarkastetun kirjanpidon kopio sekä talousarvio kuluvalle vuodelle. Perusparannusavustusta voi hakea ympärivuoden. Merkittäviin hankkeisiin tulee hakea avustusta myös Ely-keskukselta.

Yksityistien kunnossapidon vuosikustannusarvio ja tien tietolomake Ohje tien perusparannushankkeiden avustuksien maksamiseen Yksityisteiden kunnossapidon avustamisen perusteet Yksityisteiden parannuksien avustamisen perusteet
Ojajärvi Jarmo
kuntatekniikkapäällikkö
jarmo.ojajarvi@kurikka.fi
050 595 0565

ELY-keskus