Siirry sisältöön

Suunnittelijat ja työnjohtajat

Lupapiste.fi -palvelu

Suunnittelijoista ja työnjohtajista on määrätty Maankäyttö- ja rakennuslain 17 luvussa: Rakentamisen yleiset edellytykset

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija huolehtii hankkeen suunnitelmien laadusta ja kattavuudesta.

Pääsuunnittelija ja hankkeeseen ryhtyvä huolehtivat siitä, että:

 • tarvittavat ajan tasaiset lähtötiedot ovat suunnittelijoiden käytössä ja ristiriidattomia
 • suunnittelijoilla on tiedossa, mistä osasuunnitelmista he vastaavat
 • tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat ovat ristiriidattomia
 • erityispiirustusten ja selvitysten toimittamisesta rakennusvalvontaan ennen kyseiseen työvaiheeseen ryhtymistä

Vastaava työnjohtaja

Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään sekä soveltuvaa koulutusta että riittävää kokemusta alalta.

Vastaava työnjohtaja huolehtii

 • hankkeen toteuttamisesta myönnetyn luvan mukaisena sekä rakentamista koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamisesta
 • viranomaiskatselmusten pyytämisestä määrätyissä työvaiheissa
 • työmaan tarkastusasiakirjan ajan tasalla pitämisestä
 • tarvittavien tarkastus- ja koestuspöytäkirjojen sekä suunnitelmien käytettävissä olemisesta viranomaiskatselmuksissa
 • että havaittujen virheiden ja puutteiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin

Vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä viranomaiskatselmuksissa.

Kvv-työnjohtaja

Kiinteistön vesi- ja viemäritöistä vastaavan työnjohtajan tehtävänä on vastata erikoisammattitaitonsa mukaisten töiden vaatimustenmukaisuudesta hankkeessa. Tarvittavien tarkastus- ja koestuspöytäkirjojen sekä suunnitelmien käytettävissä olemisesta viranomaiskatselmuksissa.

Iv-työnjohtaja

Ilmanvaihtotöistä vastaavan työnjohtajan tehtävänä on vastata erikoisammattitaitonsa mukaisten töiden vaatimustenmukaisuudesta hankkeessa. Tarvittavien tarkastus- ja koestuspöytäkirjojen sekä suunnitelmien käytettävissä olemisesta viranomaiskatselmuksissa.

Erityisen tärkeitä valvottavia kohteita rakennuksessa ovat

 • perustukset
 • kapillaarisen vedennousun katkaisu
 • kantavat rakenteet
 • rakennuksen kokonaisjäykistys
 • eristykset
 • palo-osastoinnit, eristäminen ja suojaetäisyydet
 • kosteat / märkätilat
 • ylä- ja alapohjan tuuletukset
 • viimeistelty työn laatu

Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä:

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kivikko Sakari
rakennustarkastaja
sakari.kivikko@kurikka.fi
040 772 1670
Laiteenmäki Piia
rakennustarkastaja
piia.laiteenmaki@kurikka.fi
050 590 5835