Siirry sisältöön

Tontin varaaminen ja ostaminen

Kaupungin tontin varaus

Varausehdot

  • Tonttivaraus on voimassa yhden vuoden.
  • Varausmaksu on 200 €.
  • Jos voimassa oleva tonttivaraus peruutetaan, varaajan maksamaa varausmaksua ei palauteta.
  • Kaupunki pidättää itselleen oikeuden tonttivarausehtojen muuttamiseen.
  • Varaus sitoo kaupunkia enintään kuukauden siitä päivästä lukien, kun varaajalle on ilmoitettu kauppakirjan olevan valmis allekirjoitettavaksi.
Tontinvaraushakemus

Kaupungin tontin ostaminen

Kaupan ehdot

  • Kauppakirjan hyväksyy kaupunginhallitus.
  • Kauppahinta on maksettava kuukauden kuluttua hallituksen päätöksen saatua lainvoiman.
  • Omistus ja hallintaoikeus siirtyy omistajalle kun kauppahinta on maksettu.
  • Kauppahinnan lisäksi tulevat lohkomis- ja liittymismaksut, jotka peritään aina tontin myynnin yhteydessä riippumatta siitä, onko lohkominen tehty jo aiemmin vai tehdäänkö se myynnin jälkeen, kun määräalalle on myönnetty lainhuuto.
  • Ostaja sitoutuu kolmen vuoden kuluessa rakentamaan tontille. Mikäli rakentamista ei säädettynä ajankohtana suoriteta on sopimussakko kaksi kertaa tontin hinta.

Lainhuuto

Lainhuuto haetaan Maanmittauslaitokselta alkuperäisillä asiakirjoilla. Lainhuuto myönnetään, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle eli kun kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen ja kauppahinta on maksettu. Päätös lähetetään ostajalle, joka toimittaa asiakirjan edelleen Maanmittauslaitokselle.

Muita rakentajaa koskevia tietoja

Jo rakentamisen suunnittelun alussa on hyvä ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan. Rakennuslupahakemus jätetään kaupungin rakennusvalvontaaan. Vesi- ja viemäriliittymissopimukset hoidetaan Kurikan Vesihuolto Oy:n kanssa. Kaukolämpösopimukset tehdään Kurikan Kaukolämpö Oy:n kanssa ja sähköliittymä Carunan kanssa.

Lisätietoja rakennuslupiin

Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441