Siirry sisältöön

Tontin varaaminen ja ostaminen

Kaupungin tontin varaus

Varausehdot

  • Tonttivaraus on voimassa yhden vuoden.
  • Varausmaksu on 200 €.
  • Jos voimassa oleva tonttivaraus peruutetaan, varaajan maksamaa varausmaksua ei palauteta.
  • Kaupunki pidättää itselleen oikeuden tonttivarausehtojen muuttamiseen.
Tontinvaraushakemus

Kaupungin tontin ostaminen

Kaupan ehdot

  • Myyntiehdot ja hinnat hyväksyy kaupunginhallitus.
  • Kauppahinta on maksettava kuukauden kuluttua hallituksen päätöksen saatua lainvoiman.
  • Omistus ja hallintaoikeus siirtyy omistajalle kun kauppahinta on maksettu.
  • Kauppahinnan lisäksi tulevat lohkomis- ja liittymismaksut, jotka peritään aina tontin myynnin yhteydessä riippumatta siitä, onko lohkominen tehty jo aiemmin vai tehdäänkö se myynnin jälkeen, kun määräalalle on myönnetty lainhuuto.
  • Ostaja sitoutuu kolmen vuoden kuluessa rakentamaan tontille. Mikäli rakentamista ei säädettynä ajankohtana suoriteta on sopimussakko kaksi kertaa tontin hinta.

Lainhuuto

Kiinteistön omistusoikeuden rekisteröimiseksi ostajan tulee hakea lainhuutoa Maanmittauslaitokselta alkuperäisillä asiakirjoilla. Lainhuuto myönnetään, kun tarvittavat liitteet on toimitettu Maanmittauslaitokselle käsiteltäväksi ja laitos on antanut asiaan ratkaisun.

Muita rakentajaa koskevia tietoja

Jo rakentamisen suunnittelun alussa on hyvä ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan. Rakennuslupahakemus jätetään kaupungin rakennusvalvontaaan. Vesi- ja viemäriliittymissopimukset hoidetaan Kurikan Vesihuolto Oy:n kanssa. Kaukolämpösopimukset tehdään Kurikan Kaukolämpö Oy:n kanssa ja sähköliittymä Carunan kanssa.

Lisätietoja rakennuslupiin

Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441