Siirry sisältöön

Omavalvonta

Elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Elintarviketoimintaan liittyvien omavalvonnan kirjausten on sisällettävä tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelmaan kuvaat kaikki toimintaan liittyvät, elintarviketurvallisuuden kannalta olennaiset työvaiheet. Samoin käsittelet myös sen, miten ja millaisilla toimenpiteillä hallitset riskit. Toimija vastaa aina omasta toiminnastaan ja siihen liittyen myös omavalvonnasta. Omavalvontasuunnitelma ja kirjanpito voi olla osittain tai kokonaan sähköisessä muodossa. Omavalvontasuunnitelma tarkastetaan elintarvikehuoneiston ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä.

Yrityksen tulee laatia kaikki toiminnalle tarpeelliset ohjelmat, jotka voivat olla esimerkiksi seuraavat ohjelmat:

 • puhtaanapito
 • tilojen ja laitteiden kunnossapito
 • jätehuollon hallinta
 • henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus
 • jäljitettävyys ja takaisinvetojen suorittaminen
 • terveysvaaraepäilyjen ja ruokamyrkytysten ilmoittaminen
 • lämpötilan hallinta
 • henkilökunnan terveydentilan seuranta/varmistus
 • reseptien hallinta
 • allergeeniturvallisuuden varmistaminen
 • henkilökunnan hygieniaosaamisen varmistaminen (hygieniapassi)
 • tuotteiden mikrobiologisen turvallisuuden varmistaminen
 • tuotteiden kemiallisen turvallisuuden varmistaminen
 • vierasesineriskin hallinta
 • haittaeläintorjunta
 • talousveden laadun hallinta
 • elintarviketietojen vaatimustenmukaisuuden hallinta
 • kontaktimateriaalien hallinta
 • ensisaapumistoiminta, luomutuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallinta, muut erityisvaatimukset

Jos toiminta edellyttää seuraavia suunnitelmia, niiden tulee olla kirjallisessa muodossa:

 • takaisinvetosuunnitelma
 • kuvaus tilojen käytöstä koskevista erityisjärjestelyistä (esimerkiksi tilojen ajallinen erottaminen)
 • mikrobiologinen näytteenottosuunnitelma
 • kemiallinen näytteenottosuunnitelma

Ohjeet ja lomakemallit

PDF
Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi
Omavalvonnassa huomioitavaa myymälälle
Omavalvonnassa huomioitavaa leipomolle
.docx
Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi
Omavalvonnassa huomioitavaa myymälälle
Omavalvonnassa huomioitavaa leipomolle

Lomakemallit (PDF), Etelä-Pohjanmaa
Omavalvonnan lomakemallit (kaikki)
1 Kylmälaitteet, pakastimet
2 Tarjoilu
3 Jäähdytys
4 Uudelleen kuumennus
5 Vastaanotto
6 Kuumana säilytys
7 Säilytys, poikkeamakirjanpito
8 Henkilökunnan terveydentila ja hygieniaosaaminen
9 Siivoussuunnitelma
10 Pintapuhtaus

Linkit

Omavalvonta, Ruokavirasto
Omavalvonnalla hallitaan vaara- ja riskitekijöitä, Ruokavirasto
Elintarvikealan ohjeet ja lainsäädäntö, omavalvonta, Ruokavirasto
Omavalvonta (Opas Ravintolatoiminnan aloittaminen), Ruokavirasto
Elintarvikehuoneiston omavalvonta 2018, Ruokavirasto
Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta, Ruokavirasto
Ruokaviraston arvioimat hyvän käytännön ohjeet, Ruokavirasto