Siirry sisältöön

Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut

Kurikassa ikäihmisten palvelut järjestää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Lisätietoa linkeistä alta.

Ikäihmisten palvelut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Ravitsemusportaali, Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hankkeen ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön” tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ravitsemusta lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä. Hanke on osa kansallista Ikäohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemusta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

Osana hanketta Ruokavirasto.fi -sivujen alaisuuteen on luotu ravitsemusportaali, josta löytyy luotettavaa tietoa ravitsemuksesta. Portaali on suunnattu ikääntyneille itselleen sekä heidän läheisilleen.

Linkki Kansalliseen ravitsemusportaaliin on alla:

Kansallinen ravitsemusportaali – Vireyttä seniorivuosiin

Ikääntyvien palveluja ovat mm.

 • ennaltaehkäisevät palvelut
  • neuvontapalvelut
  • ikääntyneiden päivätoiminta
  • neuvontapalvelut
  • liikuntaryhmät
  • muistineuvola
  • korjausavustukset
  • taloudellinen tuki
  • edunvalvonta
 • asiakasohjaus
 • omaishoidon tuki
 • kotiin tarjottavat palvelut
  • kotihoito
  • kotisairaala
  • kotihoidon yöpartio
  • kotiutustiimi
  • kotihoidon palveluseteli
 • tukipalvelut
  • ikäpysäkki
  • ateriapalvelut
  • kuljetuspalvelut
  • päivätoiminta
  • turvapuhelin
  • kuulonhuolto
 • asumispalvelut
  • vuorohoitopalvelut
  • ikäihmisten perhehoito
  • asumispalvelut
 • veteraanien palvelut
 • ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä