Siirry sisältöön

Tytäryhteisöt

Kaupungin konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat tytäryhteisöt joko suoran omistuksen tai tytäryhteisöjen kautta:

 • Asunto Oy Kurikan Koulukatu 55
 • Asunto Oy Kurikan Riihivainiontie 1
 • Ilmajoen Lämpö Oy
 • Jalasjärven Urheiluhalli Oy
 • Jurvan Liikekeskus Oy
 • Kiinteistö Oy Jalasjärven Virastotalo
 • Kiinteistö Oy Jalaspisnes
 • Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu
 • Kiinteistö Oy Kärrykartano
 • Kiinteistö Oy Liikerati
 • Kurikan Jäähalli Oy
 • Kurikan Energia Oy (ent. Kurikan Kaukolämpö Oy)
 • Kurikan Toimitilat Oy
  • Jalasjärven Kuntakapiteeli Oy (fuusioitunut 31.12.2018 Kurikan Toimitilat Oy:öön)
 • Kurikan Vesihuolto Oy

Konserniyhteisöjen tärkeimmät tehtävät ovat tuottaa asumispalveluita, kaukolämpöpalveluita, urheilupalveluita sekä vesi- ja jätevesihuoltopalveluita. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

Kiinteistö Oy Kärrykartano

Kiinteistö Oy Kärrykartano on yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jonka toimialana on itse tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta asuntotuotantolainsäädännössä tarkoitetulla tavalla omistaa, hankkia ja rakennuttaa vuokra- ja osaomistusasuntoja sekä vuokrata niitä sosiaalisin perustein tai tarjota niitä käytettäväksi osaomistusasuntona tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuin olot kohtuullisin kustannuksin. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita vuokraoikeuden nojalla asuntoja, rakennuksia ja maa-alueita sekä omistaa ja myydä osakkeita ja osuuksia. Päätoimialaansa liittyvänä ja sitä tukevana toimintana yhtiö voi harjoittaa ja tuottaa kiinteistönhoito- ja ylläpitopalveluita, isännöinti- sekä hallintopalveluja.

Kiinteistö Oy Kärrykartanon nettisivut

Kurikan Energia Oy (ent. Kurikan Kaukolämpö Oy)

Kurikan Energia Oy (ent. Kurikan Kaukolämpö Oy) tuottaa, myy ja jakelee lämpöenergiaa Kurikan Kaupungin alueella sekä neuvoo ja opastaa energiankäyttöön liittyvissä asioissa. Lämpölaitokset sijaitsevat Kurikassa, Jalasjärvellä, Jurvassa, Ilmajoella, Rengonharjulla ja Koskenkorvalla. Ilmajoen kunnan alueella tytäryhtiömme Ilmajoen Lämpö Oy vastaa lämmön jakelusta ja myynnistä.

Kurikan Energia Oy:n nettisivut

Kurikan Toimitilat Oy

Kurikan Toimitilat Oy on toiminut vuonna 2018 tavoitteiden mukaisesti uudistamalla vuokrasopimuksia, joihin on saatu kustannusvastaavuutta ja katetta.

Kurikan Vesihuolto Oy

Kurikan Vesihuolto Oy:n perustehtävänä on jakaa talousvettä asiakkaille sekä kerätä ja puhdistaa jätevedet Kurikan kaupunginvaltuuston yhtiölle päättämillä toiminta-alueilla. Tärkein tuotteemme on hyvälaatuinen talousvesi, jonka häiriöttömästä saatavuudesta huolehdimme 24 h vuorokaudessa. Toinen tärkeä palvelumme on jätevesien keräily ja puhdistus mahdollisimman hyvin ennen vesistöön purkua.

Kurikan Vesihuolto Oy:n nettisivut