Siirry sisältöön

Ympäristölupa ja ilmoitus

Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan niille toimialoille, joiden toiminnasta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Kaikki ympäristövaikutukset (kuten. jätteet, päästöt ilmaan, jätevedet, melu) otetaan tasavertaisina huomioon lupahakemusta käsiteltäessä.

Ympäristölupaa tarvitsevat toiminnot luetellaan Ympäristönsuojelulain 4. luvussa ja tarkemmin lain liitteessä 1.

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 ja 2 §:ssä määritellään, käsitteleekö ympäristöluvan valtion vai kunnan lupaviranomainen.

Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvät Lupahakemus- ja ilmoituskaavakkeet.

Linkki ympäristöhallinnon sivuille

Ympäristöluvan haku

Ympäristölupia myöntävät kunta sekä aluehallintovirasto. Lupaviranomainen määräytyy ympäristönsuojeluasetuksen laitosluettelon mukaan, pääasiassa riippuen toiminnan laajuudesta. Lupaa haetaan lupahakemuskaavakkeella. Eläinsuojia koskeville lupahakemuksille on oma kaavakkeensa.

Ohjeita eläinsuojan ympäristölupahakemukseen

Ympäristölupahakemuksen käsittely kunnassa kestää 2-4 kuukautta. Ensin lupahakemus kuulutetaan (30 pv) ja siitä tiedotetaan naapureille. Lupapäätöksen tekee ympäristö- ja rakennuslautakunta. Luvasta on 30 päivän valitusoikeus. Ympäristölupapäätöksistä valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristölupakäsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisätietoja ympäristönsuojeluviranomaisen taksoista:

Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Betoni- ja tiilijätteen käyttö maanrakennuksessa

Jätteen hyötykäyttö maanrakennuksessa vaatii joko ilmoituksen ELY-keskukseen tai ympäristöluvan riippuen jätteen laadusta ja määrästä. Vähäisten määrien käsittelystä määrätään Kurikan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä.

Lisätietoa jätteiden hyödyntämisestä löytyy myös Ympäristöhallinnon sivuilta Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa.

Imoitus ELY-keskukseen tehdään Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvällä lomakkeella.

Linkki ympäristöhallinnon sivulle
Lummi Tia
ympäristösihteeri
tia.lummi@kurikka.fi
040 534 3655
Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543