Siirry sisältöön

Ympäristölupa ja ilmoitus

Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan niille toimialoille, joiden toiminnasta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Kaikki ympäristövaikutukset (kuten. jätteet, päästöt ilmaan, jätevedet, melu) otetaan tasavertaisina huomioon lupahakemusta käsiteltäessä.

Ympäristölupaa tarvitsevat toiminnot luetellaan Ympäristönsuojelulain 4. luvussa ja aina luvanvaraiset toiminnot tarkemmin lain liitteessä 1.

Ilmoitusmenettely

Jotkut toiminnat ovat siirtyneet luvanvaraisista ilmoituksenvaraisiksi. Eläinsuojat tiettyyn kokoluokkaan asti ovat suurin ilmoituksenvarainen ryhmä. Ympäristönsuojelulain liitteessä 4 on listaus kaikista ilmoituksenvaraisista toiminnoista.

Lupahakemuksen ja ilmoituksen käsittely

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 ja 2 §:ssä määritellään, käsitteleekö ympäristöluvan valtion vai kunnan lupaviranomainen. Valtion lupaviranomainen on aluehallintovirasto ja kunnan lupaviranomainen Kurikassa on ympäristölautakunta.

Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat luvat ja ilmoitukset voi jättää käsiteltäväksi sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lupapiste.fi

Luvat ja ilmoitukset voi jättää käsiteltäväksi myös paperisena tai sähköpostilla Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvien lomakkeiden ja ohjeiden avulla.

Linkki ympäristöhallinnon sivuille

Ympäristölupahakemuksen käsittely kunnassa kestää keskimäärin 3-4 kuukautta. Ilmoituksen käsittely kestää enintään 120 päivää, mutta pääsääntöisesti noin 2 kuukautta. Ensin lupahakemus/ilmoitus kuulutetaan (30 pv), siitä tiedotetaan naapureille ja pyydetään tarvittavat lausunnot. Päätöksen asiassa tekee ympäristölautakunta, tai joissakin tapauksissa ympäristöviranhaltija. Päätöksestä on 30 päivän valitusoikeus. Ympäristölupa- ja ilmoituspäätöksistä valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristölupa- ja ilmoituskäsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisätietoja ympäristönsuojeluviranomaisen taksoista:

Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Betoni- ja tiilijätteen käyttö maanrakennuksessa

Jätteen hyödyntäminen maanrakennuksessa vaatii joko ns. MARA-ilmoituksen ELY-keskukseen tai ympäristöluvan riippuen jätteen laadusta ja hyödyntämispaikasta. Syntypaikalla hyödynnettävien vähäisten määrien (joihin ei liity ammattimaista jätteenkäsittelyä) käsittelystä määrätään Kurikan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä.

Ilmoituslomake ja lisätietoa jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa löytyy Ympäristöhallinnon sivuilta kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely-kohdasta.

Linkki ympäristöhallinnon sivulle
Lummi-Lehtinen Tia
Ympäristösihteeri
tia.lummi-lehtinen@kurikka.fi
040 534 3655
Koulupolku 5
Franttila Jonna
vs. ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834