Siirry sisältöön

Purkamislupa tai -ilmoitus

Lupapiste.fi -palvelu

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista:


Rakennuksen purkamislupa MRL 127 §

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. (2.2.2007/112)

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Myöntäminen ja käsittely

Purkamisluvan myöntää ja purkamisilmoituksen käsittelee delegointisäännön mukaisesti rakennustarkastaja tai toimistoarkkitehti.

Ennen luvan myöntämistä lupakäsittelijä pyytää tarvittaessa lausunnot muilta viranomaisilta.

Naapurien tiedottaminen hankkeen vireilletulosta on aina pakollinen lupakäsittelyn yhteydessä.

Purkamisluvan saavutettua lainvoimaisuuden

Töiden aloittamisesta ja valmistumisesta ilmoitetaan aina rakennusvalvontaan.

Luvan voimassaoloaika

Purkamislupa tai purkamisilmoituksen hyväksyntä on voimassa kolme vuotta.

Purkamisluvan hakemisessa tai purkamisilmoituksen tekemisessä tarvittavat asiakirjat

Purkamisluvan hakemisessa tai purkamisilmoituksen tekemisessä tarvittavat asiakirjat

Mikäli tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä:

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kivikko Sakari
rakennustarkastaja
sakari.kivikko@kurikka.fi
040 772 1670
Laiteenmäki Piia
rakennustarkastaja
piia.laiteenmaki@kurikka.fi
050 590 5835