Siirry sisältöön

Työllisyyspalvelut

Työnhakijoiden palveluihin tulee muutoksia 1.3.2021. Muutokset liittyvät valtion työllisyyden kuntakokeiluun. Työllisyyskokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi.

Kurikka on mukana valtion työllisyyden kuntakokeilussa osana Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyskokeilualuetta.

Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät  seuraavat kokeilualueella asuvat asiakasryhmät 1.3.2021 alkaen:

 • Työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
 • Kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
 • Kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.
 • Sinulle on nimitetty asiantuntija työnhakusi tueksi
Täältä löydät työnhakuun liittyviä ohjeita
Blommendahl Markus
työllisyyskoordinaattori
markus.blommendahl@kurikka.fi
044 588 4711

JIK ky:n työllisyyttä edistävät palvelut

Tutustu nuorille suunnattuun työpajatoimintaan

Kurikan kaupungin työnsuunnittelija

Työnsuunnittelija auttaa ja tukee työnhakijaa yksilöllisen työnhakusuunnitelman toteuttamisessa ja työelämä-polkujen löytämisessä. Työnsuunnittelijan ohjaukseen voit hakeutua Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan te –toimiston sekä Kurikan kaupungin sosiaalitoimen kautta.

Työnsuunnittelija tukee ja auttaa työnhakijaa mm. seuraavissa asioissa:

 • olet etsimässä työtä avoimilta työmarkkinoilta
 • suorien kontaktien luomisessa työnantajiin
 • työpaikkahakemusten laatimisessa
 • haastatteluissa ja sopimusten täyttämisessä
 • haluat etsiä sinulle sopivaa alaa työharjoittelun, työelämänvalmennuksen tai työkokeilun avulla
 • etsit palkkatuettua työpaikkaa

Työnsuunnittelijan palvelut työnantajille

Työnsuunnittelija auttaa työnantajia löytämään nopeasti ja kätevästi ilman kalliiden työpaikkailmoitusten laatimista asiakkaina olevien työttömien joukosta yritykseenne sopivan uuden työntekijän .

Työnsuunnittelija tukee ja auttaa yrityksiä tai yhdistyksiä mm. silloin kun:

 • olet etsimässä työntekijää
 • haluat etsiä yritykseenne sopivaa henkilöä työharjoitteluun, työelämänvalmennukseen tai työkokeiluun
 • etsit palkkatuettua työntekijää
 • työntekijän ottamiseen liittyvien palkkatukihakemusten ja TE -keskuksen vaatimien sopimusten täyttämisessä

Ota rohkeasti yhteyttä!

Haapala Elisa
työnsuunnitelija
elisa.haapala@kurikka.fi
044 550 2664