Siirry sisältöön

Asemakaava 08 Kurikankylä, korttelit 48, 49 ja 51 (Magneetti)

Asemakaava kaupunginosa 8 Kurikankylä, korttelit 48, 49 ja 51 sekä viher- ja katualueet

Asemakaava on vireillä kantatie 67 viereisillä alueilla. Suunnittelun kohteena on alue, joka rajoittuu Käälytien, Laihopolun ja Huovintien itäpuoliselle alueelle. Alueelle on laadittu tiesuunnitelma, joka käsittää kantatie 67, maantie 689 ja valtatie 3 tie- ja risteysjärjestelyitä.

Tiesuunnitelmalla on parannettu alueen liikenneturvallisuutta valtatie 3 ja kantatie 67 osalta. Lisäksi suunnitellut ja rakennettavat liikennejärjestelyt mahdollistavat alueen maankäytön järjestämistä.

Alueelle on voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitettu maankäyttöä palvelu-, liike- ja työpaikkatoiminnoille.

Tavoitteena asemakaavasuunnittelulla on luoda kaupunginosaan 08 Kurikankylä kaavalliset edellytykset rakentaa korttelialueet, jotka liittyvät tiesuunnitelmassa uudelleen järjestettyyn Valtatie 3, Kantatie 67, Maantie 689 ja Yhdystie 6721 muodostamaan liikennejärjestelmään.

Laadittavassa asemakaavassa kaavoitettavalle osa-alueelle on tavoitteena muodostaa aluevarauksia ensisijaisesti keskustan läheisyyteen soveltuvan elinkeinotoiminnan, mm. tilaa vaativan erikoiskaupan ja työpaikka-alueiden tarpeisiin.

Alue kaavoitetaan osa-alueittain.
 

Käsittelyvaiheet:

  1. Ympäristölautakunta 18.10.2017 §111.
  2. Kuulutus vireille  26.10.2017.
  3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtäville 26.10. – 27.11.2017
  4. Ympäristölautakunta: 27.3.2018 §31
  5. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä: 12.4. – 14.5.2018
  6. Ympäristölautakunta: 6.6.2015 §
  7. Kaupunginhallitus:
  8. Kaupunginvaltuusto:

Asemakaava-asiakirjat:

Suunnitelma-alueen sijainti: