Siirry sisältöön

Toiminnan rekisteröinti

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialaansa koskevassa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta.

Rekisteröitävät toiminnot

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa keskisuurista energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, betonituotetehtaista ja asfalttiasemista sekä toiminnassaan liuottimia käyttävistä laitoksista. Rekisteröitävät toiminnot luetellaan tarkemmin ympäristönsuojelulain liitteessä 2.

Rekisteröinti

Rekisteröitävälle toiminnalle ei haeta ympäristölupaa. Joka kerta ympäristönsuojeluviranomainen kuitenkin arvioi täyttääkö toiminta asetuksen mukaiset ehdot vai tarvitseeko toiminta ympäristöluvan (esim. toiminnan sijoittuminen pohjavesialueelle tai alueen muut toiminnot yhdessä rekisteröitävän toiminnan kanssa). Tämän takia toiminnan rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristöviranomaiselle vähintään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista (energiantuotantolaitos 30 päivää).

Rekisteröinnin voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta alla olevasta linkistä.

Lupapiste.fi

Rekisteröinnissä toiminnan tiedot kirjataan ympäristötietojärjestelmään eli rekisteröinnistä ei tehdä hallinnollista päätöstä. Rekisteröinnissä ei myöskään anneta erillisiä määräyksiä vaan viranomainen varmistaa valvonnalla, että toiminta täyttää toimialakohtaisen asetuksen vaatimukset.

Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 60 päivää (energiantuotantolaitos 30 päivää). Ympäristöviranomainen lähettää toiminnanharjoittajalle tiedon, että toiminta on rekisteröity.

Katso tarkemmin toiminnan rekisteröinnistä ympäristöhallinnon sivuilta:

Ympäristöhallinnon verkkopalveluun
Franttila Jonna
ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834
Vitikkala Topi
Ympäristötarkastaja
topi.vitikkala@kurikka.fi
040 190 7018