Siirry sisältöön

Sijaisapulomitus

 • soita lomatoimistoon heti toimiston aukioloaikana, kun tiedät tarvitsevasi sijaisapua, jo ennen kuin olet menossa lääkäriin (huom. ei ole päivystystä – varahenkilö tilalla tärkeä)
 • tee kirjallinen hakemus ennen lomitustöiden aloittamista lomitusnetissä www.mela.fi/asiointipalvelu, sähköpostilla lomitus@kurikka.fi, paperilomakkeella (www.mela.fi/lomakkeet) Jos et pysty muuten sijaisapua hakemaan, voit hakea tekstiviestillä numerosta 043 824 2829, mutta tekstiviestihakemusta joudumme täydentämään soittamalla lisätiedot. Asiakirjat voi lähettää lomitukseen salattuna tästä.
 • toimita lääkärintodistus ja päivärahapäätös sähköpostilla (lomitus@kurikka.fi), paperisena toimistoille, postissa osoitteella Kurikan lomituspalvelut, PL 12, 61601 Jalasjärvi tai kuva tekstiviestinä numeroon 043 824 2829 (muista tietoturvasyistä peittää henkilötunnuksesi). Emme suosittele whatsapin käyttöä tietoturvasyistä varsinkaan lääkärintodistusten lähettämiseen.
 • 7 päivää ilman lääkärintodistusta/vuosi
 • 20 päivää ilman päivärahaa/vuosi
 • jos sijaisapu kestää yli 20 päivää, on oltava myönteinen päivärahapäätös (tai pidetty sijaisapu takaisinperitään, niin että maksu muuttuu 35,21 € hintaiseksi (vuoden 2021 hinta)

Sijaisapuperusteet:

 • sairaus tai tapaturma
 • lakisääteinen maanpuolustusvelvollisuuden hoitaminen
 • lähiomaisen kuoleman sekä lähiomaisen hautajaiset
 • lääkinnällinen kuntoutus
 • työterveyshuollon suunnitelman mukaisen ohjatun TYHY-toiminnan ajalle
 • alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitaminen
 • jos saa erityishoitorahaa lapsen kuntoutukseen tai hoitoon osallistumiseen
 • äitiys- isyys- tai vanhempainrahan ajalle
 • alle 3-vuotiaan lapsen kotihoitoon, jos saat kotihoidon tukea
 • yritystoiminnan järjestelyjä varten vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäädessä
 • kuolinpesän yritystoiminnan järjestelyjä varten, kun sijaisapuun oikeutettu yrittäjä kuolee

Sijaisapumaksu

 • laskukaava on myel-työtulo/5400 + 3 €
 • esim. tulo 30 000/5400 + 3 € = 8,56 €
 • jos pienentää myel-työtuloa, päivärahakin pienenee
 • takaisinperintähinta 36,08 (vuonna 2022)