Siirry sisältöön

Liikkuva vaka -hanke

Lisätietoa Kurikan liikkuvan varhaiskasvatus -teemoista ja toimintasuunnitelmasta

Varhaiskasvatuksen liikkumisen vuosikello

Kurikassa on kolmatta vuotta käynnissä Liikkuva Varhaiskasvatus –hanke. Aluehallintoviraston myöntämällä avustuksella on kehittämistyötä tehty monellakin tapaa, jotta varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset tulisivat tutuksi ja toiminnassa huomioitua yhä enemmän. Hanketta on työstetty kaupungin varhaiskasvatuksen sekä liikuntatoimen yhteistyönä. Hyvänä esimerkkinä on ollut kaikkien varhaiskasvatuksen yksiköistä valittujen liikuntavastaavien sekä liikuntatoimen yhteiset tapaamiset, joissa on jaettu liikuttamisen vinkkejä ja onnistumisia sekä suunniteltu tulevaisuutta. Lisäksi henkilöstö on osallistunut koulutuksiin, liikunnanohjaaja on käynyt ohjaamassa ryhmiä ja yksiköissä on järjestetty liikunnallisia tapahtumia ja –tempauksia.

Tulevaisuudessa varhaiskasvattajilla on myös oiva työkalu liikkumisen suunnittelemiseen, kun Kurikan varhaiskasvatuksen liikkumisen vuosikello on julkaistu. Liikkumisen vuosikellossa painotetaan lasten motoristen perustaitojen eli liikkumis-, tasapaino- ja käsittelytaitojen harjoittamista ympäri vuoden. Monipuolinen liikkuminen ja liikkeen harjoittaminen varhaislapsuudessa tukevat lapsen terveyttä sekä eri taitojen oppimista. Liikkumisen vuosikellossa on annettu myös vinkkejä, miten motorisia taitoja voi toteuttaa lasten kanssa. Toisaalta vuosikelloon on jätetty tilaa myös omille ideoille ja muistiinpanoille.

Vuosikellon suunnittelussa on ollut mukana Kurikan varhaiskasvatuksen liikuntavastaavat. Materiaalin tietojen kasaamisesta sekä ulkonäöstä vastasivat liikuntatoimen hyvinvointiohjaaja Jenni Latvala sekä viestinnän projektityöntekijä Tiia Kaunismäki. Kukan muotoon aseteltu vuosikello on jaettu kaikkiin varhaiskasvatuksen ryhmiin sekä perhepäivähoitajille julisteena, mutta kuka tahansa voi tutustua ja ottaa sen vaikkapa perheen omaan käyttöön.

Liikunnallisia hetkiä!

Alhaalta voit ladata ja tulostaa itsellesi varhaiskasvatuksen liikkumisen vuosikellon. Suosittelemme tulostamaan vuosikellon mahdollisuuksien mukaan A3 kokoisena.

Liikkumisen vuosikelloon tukimateriaalia tarvittaessa Aktivointia lapsiperheille