Siirry sisältöön

Maatalouden hankkeet

Info-videot varavoiman hankinnasta, asentamisesta sekä huollosta ja käytöstä

Katso info-videot varavoimalaitteen hankinnasta, asentamisesta sekä huollosta ja käytöstä. Lataamalla videot omalle laitteellesi voit tarvittaessa kerrata asiat verkkoyhteyksien katkettua. Varautuminen varavoimakoneella tai traktorikäyttöisellä generaattorilla on toiminnan jatkumisen kannalta välttämätöntä. Ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin lisäksi häiriötön sähkönsaanti ennaltaehkäisee liiketoiminnan riskejä, kuten tuotanto- ja toimituskatkoksia.

Varavoimalaitteen
– hankinta,

– asentaminen,

– huolto ja käyttö.

Mari Viljanmaa, hankevetäjä, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, 041 731 0817


KIPSI-hanke

Lue lisää kipsihankeesta tästä linkistä.


SusiLIFE

Susikanta on viimeisen kymmenen vuoden aikana levittäytynyt koko maahan, vaikka se painottuu itäiseen ja läntiseen Suomeen. Tietoisuus suden läsnäolosta omalla alueella aiheuttaa usein huolta ja joskus susi aiheuttaa kotieläin- ja koiravahinkoja.
SusiLIFE-hanke on kartoittanut susivahinkojen riskialueita. Tämä kirje on toimitettu tiloille, jotka sijaitsevat susireviirialueella, reviirin läheisyydessä, tai alueella, jossa on aiemmin tapahtunut suden aiheuttama vahinko. Tiedottamisen tavoitteena on ennaltaehkäistä susivahinkoja.
Vahinkojen ennaltaehkäisyyn on käytettävissä erilaisia menetelmiä. Eläinten suojaamiseen olevia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

  • Petoaidat (pidempiaikainen, erityisesti lammastiloille kohdennettu suojausvaihtoehto, johon voi anoa tarvikkeita Suomen riistakeskukselta).
  • verkkoaidat nopeaan ja lyhytaikaiseen suojaamiseen,
  • petoeläinten ääni- ja valokarkottimet,
  • riistakamerat petojen mahdollisen läsnäolon ja kotieläinten tarkkailuun.
    Hankkeen suunnittelijat tarjoavat apua susialueiden asukkaille ja tekevät tiloille suojaussuunnitelmia yhdessä tilallisten kanssa vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi.
    Hankesuunnittelijoihin voi olla yhteydessä, mikäli olette kiinnostuneita petoaidan hankinnasta tai erilaisten karkotinlaitteiden kokeilusta tai tarvitsette muuta apua suurpetovahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Yhteistyöterveisin SusiLIFE –hankkeen suunnittelija Länsi-Suomi
Jokinen, Mikko 029 431 2324
mikko.jokinen@riista.fi


TIME-hankekuulumiset

TIME-hankkeen pilottitilojen kokeilutoimenpiteet ovat täydessä vauhdissa. Kurikan alueen pelloilla voikin nähdä valkoisia paaluja, jotka rajaavat hankkeen kokeilulohkojen käsittelyrajoja.

Toimenpiteitä on meneillään hyvin monipuolisesti; erilaisia muokkausmenetelmiä, lannoituskokeiluja, erilaisen laidun seosten testaamista tai esimerkiksi biostimulanttien vaikutusten kokeilua sadon määrään ja laatuun.

Aluskasvit lienee TIME-hankkeen tämän kesän suosituin toimenpide. Aluskasvien lopetusmuokkaus on koettu usein ongelmallisena, joten kokeilussa pilottitiloilla on esimerkiksi erilaisia syys- ja kevätmuokkaustapoja. Aluskasveilla voidaan lisätä ympärivuotista kasvipeitteisyyttä sekä vihreitä päiviä, vähentää seuraavan vuoden lannoitustarvetta ja torjua rikkakasveja.

Haluamme löytää toimivimmat käytännön ratkaisut hiiliviljelyyn, joten myös toimenpiteiden vaikutusten tarkastelu on tärkeää. Tietoa vaikutuksista saamme esimerkiksi biomassanäytteiden, satelliittikuvien ja dronekuvausten avulla. Maan rakennetta ja kasvien juuria tarkastellaan kuoppatesteillä.
Pilottitilallisten omat kokemukset ja näkemykset ovat kuitenkin se tärkein tulos. Toimenpiteiden tulee olla käytännössä toimiva ja kannattavia, jotta niitä voidaan ajatella osana hiiliviljelyn hyviä käytänteitä.

Kuvassa hankkeen harjoittelija Lotta Hästbacka ottamassa nurminäytettä hankkeen kokeilulohkolta.

TIME-hanke sosiaalisessa mediassa

Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen löydät nyt myös sosiaalisesta mediasta! Meitä voit seurata Facebookissa sekä Instagramissa.

Tileiltä löydät ensimmäisenä hankkeen kuulumiset sekä muun mielenkiintoisen materiaalin.

TIME Facebookissa https://www.facebook.com/timehanke

TIME Instagramissa https://www.instagram.com/timehanke/

Hankkeen webinaareihin ja muihin materiaaleihin voit käydä tutustumassa hankkeen nettisivuilla
Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla (TIME) – SeAMK Projektit

Lisätietoja:

Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla -hanke
projektipäällikkö
Raisa Leppänen
040 830 1256
raisa.leppanen@seamk.fi