Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Päivitetty 14.1.2020

Eläinten hyvinvointikorvaus haettavissa tammikuun loppuun saakka

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 31.1.2020 saakka. Korvausta vuodelle 2020 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta.

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Sikojen ja siipikarjan toteutuneet määrät ilmoitettava helmikuussa

Eläinten hyvinvointikorvaus maksetaan eläinrekisteristä saatavien eläinmäärien perusteella. Poikkeuksena ovat siat ja siipikarja, joiden määrät maatilan on ilmoitettava itse. Viime vuonna korvausta saaneiden sika- ja siipikarjatilojen on tehtävä eläinmääräilmoitus Vipu-palvelussa viimeistään 17.2.2020. Tänä vuonna hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien sika- ja siipikarjatilojen on ilmoitettava toteutunut eläinmääränsä helmikuussa 2021.

Viljelijät voivat halutessaan tehdä eläinmääräilmoituksen verkkoasioinnin sijaan paperilomakkeella. Ilmoituslomakkeen 461 voi tulostaa ruokavirasto.fi-sivustolta. Lomake on palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 17.2.2020. Samalla ilmoituslomakkeella voi tehdä tänä vuonna kaikki eläinmääräilmoitukset.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot  löytyvät tästä linkistä

Ilmoituksen vuoden 2019 eläinmääristä voi tehdä 17.2.2020 asti

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassaan olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi). Ilmoitusaika päättyy 17.2.2020.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2019. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista myös silloin, jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Yhteisön tai osallisen on ilmoitettava ne eläinrekisterit, joista saatavia tietoja haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan.

Tukien maksuaikataulu

Kevät 2020

Viljelijätuet

Viljelijätukien hakuopas 2019

Täydentävät ehdot- ja maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset -oppaat on julkaistu. Linkit sivustoihin tässä alla:

Huomioi viljelijätuet sähkökaapelin kaivuutöissä

Huomioi viljelijätuet pellolla toteutettavissa yhdyskuntateknisissä töissä, erityisesti ajankohtaisissa sähkökaapelin kaivuutöissä. 

Vinkkejä sähköyhtiön tai muun vastaavan osapuolen kanssa käytäviin neuvotteluihin:

 • Neuvottele kaivuun ajankohta sellaiseksi, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa viljelylle. Paras ajankohta on yleensä ennen kylvöjä tai syksyllä sadonkorjuun jälkeen, jolloin kylvön voi toteuttaa suunnitellusti.
 • Jos tämä ei onnistu, neuvottele korvaus kaivannon aiheuttamasta sato- ja tukimenetyksistä.
 • Jos kaivuutyö toiveestasi huolimatta tulee toteutettavaksi kasvukaudella kylvön jälkeen, viljelijätukien huomioon ottamisessa pätevät seuraavat yksinkertaiset säännöt:
  • Kaivuutyö tehdään kylvön jälkeen ja ennen syksyn sadonkorjuuta
   • Kylvetylle kasvustolle ei tarvitse tehdä mitään, jos kaivuualue on kapea. Esimerkiksi aurakoneella tehty kapea kaivanto pellolla tai pellon reunassa, joka ei juurikaan ole sotkenut viljeltävää kasvustoa.
   • Peru tuet kaivuualueelta, jos kaivuualue on leveä ja kasvustona on joku muu kuin nurmikasvi, jonka uudelleenkylvö ei ole järkevää. Esimerkiksi viljaa ei kannata kylvää uudestaan kovin myöhään varsinaisen kylvön jälkeen. Kyseisen alan tukien korvaaminen kannattaa olla neuvoteltuna.
   • Kylvä uudelleen, jos kaivuualue on leveä ja kasvustona on nurmikasvi. Esimerkiksi silloin kun kaivurilla tehdään leveää kaivantoa, josta maa kaivetaan kokonaan pois kaivannon viereen.

Tarkista kuitenkin tukien perumistilanteessa, kun kaivuualue jää kylvämättä uudelleen, onko sillä vaikutusta viherryttämistuen, peltokasvipalkkion, luonnonhaittakorvauksen tai ympäristökorvauksen ehtojen edellyttämiin kasvilajien pinta-alavaatimuksiin.

Huomioi, että tilapäisesti viljelemättömän alan tai alle 0,05 hehtaarin kasvulohkojen ilmoittaminen ei aktivoi tukioikeuksia.  Edellä mainittujen alojen ilmoittaminen kaksi vuotta peräkkäin saattaa aiheuttaa tukioikeuksien varantoonviennin tukioikeuksien käyttämättömyyden perusteella.

Pellon kasvukunto – koulutuksen materiaalit

Opas maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista helpottaa maatalousyrittäjän arkea:

Ohjeet ja oppaat löytyvät Ruokaviraston sivuilta tästä linkistä