Siirry sisältöön

Maatalouden hankkeet

Info-videot varavoiman hankinnasta, asentamisesta sekä huollosta ja käytöstä

Katso info-videot varavoimalaitteen hankinnasta, asentamisesta sekä huollosta ja käytöstä. Lataamalla videot omalle laitteellesi voit tarvittaessa kerrata asiat verkkoyhteyksien katkettua. Varautuminen varavoimakoneella tai traktorikäyttöisellä generaattorilla on toiminnan jatkumisen kannalta välttämätöntä. Ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin lisäksi häiriötön sähkönsaanti ennaltaehkäisee liiketoiminnan riskejä, kuten tuotanto- ja toimituskatkoksia.

Varavoimalaitteen
– hankinta,

– asentaminen,

– huolto ja käyttö.

Mari Viljanmaa, hankevetäjä, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, 041 731 0817


KIPSI-hanke

Lue lisää kipsihankeesta tästä linkistä.


SusiLIFE

Susikanta on viimeisen kymmenen vuoden aikana levittäytynyt koko maahan, vaikka se painottuu itäiseen ja läntiseen Suomeen. Tietoisuus suden läsnäolosta omalla alueella aiheuttaa usein huolta ja joskus susi aiheuttaa kotieläin- ja koiravahinkoja.
SusiLIFE-hanke on kartoittanut susivahinkojen riskialueita. Tämä kirje on toimitettu tiloille, jotka sijaitsevat susireviirialueella, reviirin läheisyydessä, tai alueella, jossa on aiemmin tapahtunut suden aiheuttama vahinko. Tiedottamisen tavoitteena on ennaltaehkäistä susivahinkoja.
Vahinkojen ennaltaehkäisyyn on käytettävissä erilaisia menetelmiä. Eläinten suojaamiseen olevia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

  • Petoaidat (pidempiaikainen, erityisesti lammastiloille kohdennettu suojausvaihtoehto, johon voi anoa tarvikkeita Suomen riistakeskukselta).
  • verkkoaidat nopeaan ja lyhytaikaiseen suojaamiseen,
  • petoeläinten ääni- ja valokarkottimet,
  • riistakamerat petojen mahdollisen läsnäolon ja kotieläinten tarkkailuun.
    Hankkeen suunnittelijat tarjoavat apua susialueiden asukkaille ja tekevät tiloille suojaussuunnitelmia yhdessä tilallisten kanssa vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi.
    Hankesuunnittelijoihin voi olla yhteydessä, mikäli olette kiinnostuneita petoaidan hankinnasta tai erilaisten karkotinlaitteiden kokeilusta tai tarvitsette muuta apua suurpetovahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Yhteistyöterveisin SusiLIFE –hankkeen suunnittelija Länsi-Suomi
Jokinen, Mikko 029 431 2324
mikko.jokinen@riista.fi