Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Päivitetty 12.1.2022

Eläinpalkkioiden haun aloitus viivästyy

 • EU:n eläinpalkkioiden haku alkaa verkkoasiointipalvelu Vipussa aikaisintaan torstaina 20.1.2022. Ruokaviraston tavoitteena on ollut, että eläintilat voivat hakea vuoden 2022 palkkioita 13.1.–2.2.2022. Hakuajan aloitus viivästyy suunnitellusta, sillä haun avaamista edellyttävä valtioneuvoston asetus annetaan aikaisintaan 20.1.2022. Palkkioiden ehdot varmistuvat asetuksesta.

Eläinten hyvinvointikorvauksen haku alkaa 13.1.2022

 • Eläintilat voivat hakea eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 13.1.–2.2.2022. Korvausta vuodelle 2022 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.
 • Lisätietoja tästä linkistä

Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu

Kaikki nykyiset EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päättyvät vuoden 2021 lopussa. Muutos koskee seuraavia osallistumisilmoituksia:

Tiedot osallistumisilmoituksista Vipussa

Voit tarkistaa päättyvät osallistumisilmoituksesi Vipu-palvelusta. Tiedot näet Maatila-valikosta kohdasta Kotieläintuotanto ja maito | Osallistumisilmoitukset eläintukiin.

Hae jatkossa EU:n eläinpalkkiot vuosittain Vipu-palvelussa

Voit hakea vuoden 2022 EU:n eläinpalkkioita Vipu-palvelussa ensi vuoden alussa.  Haussa valitset toimenpiteet, joihin osallistut tukivuoden aikana. Toimenpiteitä on yhteensä 17.

Tukien määräytymisjaksot muuttuvat

EU:n eläinpalkkioiden määräytymisjaksot ovat ensi vuodesta alkaen seuraavat:

 • nautapalkkio
  • teurashiehojen palkkio 1.1. –31.12
  • ruokintapäiväkohtaiset palkkiot 1.3.–31.12.
 • lypsylehmäpalkkio 1.3.–31.12.
 • uuhipalkkio 1.3.–31.12.
 • kuttupalkkio 1.3.–31.12.
 • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio 1.1.–31.12.

Pilottitilaksi TIME-hankkeeseen

TIME-hankkeeseen haetaan pilottitiloja kaikista tuotantosuunnista.
Pilottitiloille toteutetaan asiantuntija kanssa tilakohtaiset hiiliviljelysuunnitelmat. Suunnitelman toimenpiteillä haetaan ratkaisuja tilan ilmastoviisaaseen peltoviljelyyn turve- ja/tai kivennäismailla, energiatehokkuuden lisäämiseen tuotannossa tai ilmastoviisaaseen kotieläintuotantoon. Tarjolla on tilaisuus olla vaikuttamassa ja rakentamassa uutta yhdessä muiden pilottitilojen ja sidosryhmien kanssa.  Ilmoittaudu mukaan!

Mikä TIME-hanke?

Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla eli TIME-hankkeessa rakennetaan yhteistyössä tuottajien kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja maatiloilla ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja. Erityisesti ratkaisuja etsitään alueen maatalouskäytössä olevien turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on tuoda pilottitiloilla hyväksi koettuja hiiltä sitovan viljelyn käytäntöjä ja mahdollisuuksia laajasti erilaisten maatalousyritysten käyttöön maakunnan tasolla.

Hankkeen tiimoilta toteutetaan Etelä-Pohjanmaan alueelle myös hiiliviljelijäverkosto. Verkoston tavoitteena on toimia yhteisenä kanavana keskustelulle, ideoinnille ja muulle ajatusten vaihdolle. Verkostoon ovat tervetulleita hankkeen pilottitilat ja kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet.

Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö, hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Hanketta toteuttavat Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Kurikan kaupunki.

Ilmoittaudu pilottitilaksi tai kysy lisätietoja:

Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla -hanke
projektipäällikkö
Raisa Leppänen
040 830 1256
raisa.leppanen@seamk.fi

Kurikan maaseutupäällikkö
Reijo Hämäläinen
0400 877 678
reijo.hamalainen@kurikka.fi

Kurikan maaseutuasiamies
Pirjo Tammela
0500 234 441
pirjo.tammela@kurikka.fi

Viljelijätukien maksuaikataulu

Syksy 2021

Maatilojen pelastussuunnitelma on päivitetty. Päivitetyn pelastussuunnitelman löydät tästä linkistä.

Huomioi viljelijätuet sähkökaapelin kaivuutöissä

Huomioi viljelijätuet pellolla toteutettavissa yhdyskuntateknisissä töissä, erityisesti ajankohtaisissa sähkökaapelin kaivuutöissä. 

Vinkkejä sähköyhtiön tai muun vastaavan osapuolen kanssa käytäviin neuvotteluihin:

 • Neuvottele kaivuun ajankohta sellaiseksi, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa viljelylle. Paras ajankohta on yleensä ennen kylvöjä tai syksyllä sadonkorjuun jälkeen, jolloin kylvön voi toteuttaa suunnitellusti.
 • Jos tämä ei onnistu, neuvottele korvaus kaivannon aiheuttamasta sato- ja tukimenetyksistä.
 • Jos kaivuutyö toiveestasi huolimatta tulee toteutettavaksi kasvukaudella kylvön jälkeen, viljelijätukien huomioon ottamisessa pätevät seuraavat yksinkertaiset säännöt:
  • Kaivuutyö tehdään kylvön jälkeen ja ennen syksyn sadonkorjuuta
   • Kylvetylle kasvustolle ei tarvitse tehdä mitään, jos kaivuualue on kapea. Esimerkiksi aurakoneella tehty kapea kaivanto pellolla tai pellon reunassa, joka ei juurikaan ole sotkenut viljeltävää kasvustoa.
   • Peru tuet kaivuualueelta, jos kaivuualue on leveä ja kasvustona on joku muu kuin nurmikasvi, jonka uudelleenkylvö ei ole järkevää. Esimerkiksi viljaa ei kannata kylvää uudestaan kovin myöhään varsinaisen kylvön jälkeen. Kyseisen alan tukien korvaaminen kannattaa olla neuvoteltuna.
   • Kylvä uudelleen, jos kaivuualue on leveä ja kasvustona on nurmikasvi. Esimerkiksi silloin kun kaivurilla tehdään leveää kaivantoa, josta maa kaivetaan kokonaan pois kaivannon viereen.

Tarkista kuitenkin tukien perumistilanteessa, kun kaivuualue jää kylvämättä uudelleen, onko sillä vaikutusta viherryttämistuen, peltokasvipalkkion, luonnonhaittakorvauksen tai ympäristökorvauksen ehtojen edellyttämiin kasvilajien pinta-alavaatimuksiin.

Huomioi, että tilapäisesti viljelemättömän alan tai alle 0,05 hehtaarin kasvulohkojen ilmoittaminen ei aktivoi tukioikeuksia.  Edellä mainittujen alojen ilmoittaminen kaksi vuotta peräkkäin saattaa aiheuttaa tukioikeuksien varantoonviennin tukioikeuksien käyttämättömyyden perusteella.