Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Päivitetty 29.6.2022

Kurikan kaupungin virastopalvelut ovat suljettuina ajalla 4. – 29.7.2022

Päivystysnumerot maaseutupalvelujen osalta:

Maaseutuasiamies Pirjo Tammela                     4. – 8.7.         0500 234 441

Toimistosihteeri Päivi Kivelä                            11. – 22.7.      044 588 4727

Toimistosihteeri Mika Haapaniemi                   25. – 29.7.      0400 759 110

KIPSI-hanke laajenee Etelä-Pohjanmaalle!

Lue lisää kipsihankeesta tästä linkistä.

TIME-hankekuulumiset

TIME-hankkeen pilottitilojen kokeilutoimenpiteet ovat täydessä vauhdissa. Kurikan alueen pelloilla voikin nähdä valkoisia paaluja, jotka rajaavat hankkeen kokeilulohkojen käsittelyrajoja.

Toimenpiteitä on meneillään hyvin monipuolisesti; erilaisia muokkausmenetelmiä, lannoituskokeiluja, erilaisen laidun seosten testaamista tai esimerkiksi biostimulanttien vaikutusten kokeilua sadon määrään ja laatuun.

Aluskasvit lienee TIME-hankkeen tämän kesän suosituin toimenpide. Aluskasvien lopetusmuokkaus on koettu usein ongelmallisena, joten kokeilussa pilottitiloilla on esimerkiksi erilaisia syys- ja kevätmuokkaustapoja. Aluskasveilla voidaan lisätä ympärivuotista kasvipeitteisyyttä sekä vihreitä päiviä, vähentää seuraavan vuoden lannoitustarvetta ja torjua rikkakasveja.

Haluamme löytää toimivimmat käytännön ratkaisut hiiliviljelyyn, joten myös toimenpiteiden vaikutusten tarkastelu on tärkeää. Tietoa vaikutuksista saamme esimerkiksi biomassanäytteiden, satelliittikuvien ja dronekuvausten avulla. Maan rakennetta ja kasvien juuria tarkastellaan kuoppatesteillä.
Pilottitilallisten omat kokemukset ja näkemykset ovat kuitenkin se tärkein tulos. Toimenpiteiden tulee olla käytännössä toimiva ja kannattavia, jotta niitä voidaan ajatella osana hiiliviljelyn hyviä käytänteitä.

Kuvassa hankkeen harjoittelija Lotta Hästbacka ottamassa nurminäytettä hankkeen kokeilulohkolta.

TIME-hanke sosiaalisessa mediassa

Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen löydät nyt myös sosiaalisesta mediasta! Meitä voit seurata Facebookissa sekä Instagramissa.

Tileiltä löydät ensimmäisenä hankkeen kuulumiset sekä muun mielenkiintoisen materiaalin.

TIME Facebookissa https://www.facebook.com/timehanke

TIME Instagramissa https://www.instagram.com/timehanke/

Hankkeen webinaareihin ja muihin materiaaleihin voit käydä tutustumassa hankkeen nettisivuilla
Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla (TIME) – SeAMK Projektit

Lisätietoja:

Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla -hanke
projektipäällikkö
Raisa Leppänen
040 830 1256
raisa.leppanen@seamk.fi

Kurikan maaseutupäällikkö
Reijo Hämäläinen
0400 877 678
reijo.hamalainen@kurikka.fi

Kurikan maaseutuasiamies
Pirjo Tammela
0500 234 441
pirjo.tammela@kurikka.fi

Huomioi viljelijätuet sähkökaapelin kaivuutöissä

Huomioi viljelijätuet pellolla toteutettavissa yhdyskuntateknisissä töissä, erityisesti ajankohtaisissa sähkökaapelin kaivuutöissä. 

Vinkkejä sähköyhtiön tai muun vastaavan osapuolen kanssa käytäviin neuvotteluihin:

 • Neuvottele kaivuun ajankohta sellaiseksi, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa viljelylle. Paras ajankohta on yleensä ennen kylvöjä tai syksyllä sadonkorjuun jälkeen, jolloin kylvön voi toteuttaa suunnitellusti.
 • Jos tämä ei onnistu, neuvottele korvaus kaivannon aiheuttamasta sato- ja tukimenetyksistä.
 • Jos kaivuutyö toiveestasi huolimatta tulee toteutettavaksi kasvukaudella kylvön jälkeen, viljelijätukien huomioon ottamisessa pätevät seuraavat yksinkertaiset säännöt:
  • Kaivuutyö tehdään kylvön jälkeen ja ennen syksyn sadonkorjuuta
   • Kylvetylle kasvustolle ei tarvitse tehdä mitään, jos kaivuualue on kapea. Esimerkiksi aurakoneella tehty kapea kaivanto pellolla tai pellon reunassa, joka ei juurikaan ole sotkenut viljeltävää kasvustoa.
   • Peru tuet kaivuualueelta, jos kaivuualue on leveä ja kasvustona on joku muu kuin nurmikasvi, jonka uudelleenkylvö ei ole järkevää. Esimerkiksi viljaa ei kannata kylvää uudestaan kovin myöhään varsinaisen kylvön jälkeen. Kyseisen alan tukien korvaaminen kannattaa olla neuvoteltuna.
   • Kylvä uudelleen, jos kaivuualue on leveä ja kasvustona on nurmikasvi. Esimerkiksi silloin kun kaivurilla tehdään leveää kaivantoa, josta maa kaivetaan kokonaan pois kaivannon viereen.

Tarkista kuitenkin tukien perumistilanteessa, kun kaivuualue jää kylvämättä uudelleen, onko sillä vaikutusta viherryttämistuen, peltokasvipalkkion, luonnonhaittakorvauksen tai ympäristökorvauksen ehtojen edellyttämiin kasvilajien pinta-alavaatimuksiin.

Huomioi, että tilapäisesti viljelemättömän alan tai alle 0,05 hehtaarin kasvulohkojen ilmoittaminen ei aktivoi tukioikeuksia.  Edellä mainittujen alojen ilmoittaminen kaksi vuotta peräkkäin saattaa aiheuttaa tukioikeuksien varantoonviennin tukioikeuksien käyttämättömyyden perusteella.

Maatilojen pelastussuunnitelma on päivitetty. Päivitetyn pelastussuunnitelman löydät tästä linkistä.