Siirry sisältöön

Vaalit

Vaalit.fi

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdokkaat

Aluevaalit 2022

Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 12. – 18.1.2022.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Kurikassa:

 • Kurikan kaupungin pääkirjasto, Seurapuistikko 2
 • Jurvan Kirjasto, Koulutie 3
 • Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:

 • ke 12.1. – pe 14. 1.2022 klo 10-18
 • la 15.1. – su 16.1.2022 klo 10-16
 • ma 17.1. – ti 18.1. 2022 klo 10-20

Vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä erikseen ilmoitettavana aikana. Toimintayksiköissä voivat äänestää ainoastaan niissä asukkaina tai hoidettavina olevat henkilöt.

 • Kurikan terveyskeskus
 • Jurvan terveysasema
 • Jalasjärven terveysasema
 • Attendo Enckelinpuisto
 • Attendo Tanelintupa
 • Attendo Tepontupa
 • Reininkulman pienkoti
 • Iloniemen palvelukoti
 • Laurinrinteen vanhustentalo
 • Kurikan Palvelutalosäätiön asumisyksikkö
 • Hirvinummen palvelukoti
 • Hoitokoti Hopiatuuli
 • Kotiportti

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys järjestetään äänestäjän kotona ennakkoäänestysaikana 12. – 18.1.2022. Kotiäänestyksen toimittaa keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija.

Kotiäänestyksessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset on osoitettava Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunnalle, osoite Laurintie 21, 61300 Kurikka. Puhelimitse tehtävät ilmoitukset numeroon (06) 451 3555.

Kotiäänestysilmoituksessa on mainittava:

 • äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot
 • voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema 18 vuotta täyttänyt henkilö
 • äänestääkö samassa taloudessa asuva omaishoitaja kotiäänestyksen yhteydessä.

Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joita on saatavana kaupungin kirjaamosta (Laurintie 21) sekä nettisivuilta (www.vaalit.fi). Kirjallinen ilmoitus on allekirjoitettava.

Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohdasta puhelimitse.

Äänestäminen ulkona

Ulkona äänestäminen on mahdollista la 15. – su 16.1.2022 klo 10.00 – 16.00 Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan kirjastoissa sekä 23.1.2022 vaalipäivänä ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Kun olet äänestyspaikan pihassa, soita ulko-oven opasteessa olevaan numeroon ja virkailijat tulevat toimittamaan äänestyksen.

Vaalipäivän äänestys:

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022:

 1. Koivisto                        Koiviston koulu, Ruotumiehentie 6
 2. Nummi                         Paulaharjun koulu, Koulupolku 3
 3. Kirkko                           Yhteiskoulu B, Keskuspuistikko 28
 4. Luopa                           Luovan koulu, Oppaanmäentie 89
 5. Mieto                           Miedon koulu, Hakunintie 42
 6. Kangas                          Kankaan koulu, Kiskontie 20
 7. Kirkonkylä                    Jurvan kirjasto, Koulutie 3
 8. Niemenkylä                   Niemenkylän nuorisoseura, Rintapääntie 12
 9. Järvenpää                       Järvenpään nuorisoseura, Järvenpääntie 135
 10. Jalasjärvi                       Kirkonkylän koulu, Kynttiläkuja 2
 11. Hirvijärvi                       Hirvijärven koulu, Koulukuja 2
 12. Keskikylä                       Nuorisoseurantalo Harjula, Hulkontie 10
 13. Jokipii                           Metsolan koulu, Jokipiintie 1
 14. Luopajärvi                     Luopajärven koulu, Seinäjoentie 1010
 15. Koskue                          Koskuen koulu, Tampereentie 1566 A-B
 16. Kirkonseutu                   Jalasjärven kirjasto, Keskustie 24

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikoilla sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä.

Lisää tietoja vaaleista löytyy sivustolta: www.vaalit.fi.

Kurikassa 2.11.2021

Kurikan kaupungin keskusvaalilautakunta