Siirry sisältöön

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, joka voidaan siirtää paikasta toiseen. Elintarvikealan toimijan kotikunta käsittelee elintarviketoimintaa koskevan ilmoituksen, kun toimintaa harjoitetaan liikkuvassa elintarvikehuoneistossa.


Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Toimijan on vähintään 4 arkipäivää ennen tiedotettava terveystarkastajaa hyväksytyn tai ilmoitetun liikkuvan elintarvikehuoneiston saapumisesta alueelle.

Ilmoituksen voi tehdä esim. sähköpostilla: terveystarkastajat@kurikka.fi

  • Toimijan nimi, Y-tunnus, kotikunta
  • Valvontayksikkö, johon toiminnasta on ilmoitettu
  • Myyntiaika- ja paikka
  • Käsiteltävät elintarvikkeet ja toiminnan laajuus
  • Ilmoittajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Sähköinen lomake: Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Linkkejä

Liikkuvat elintarvikehuoneistot, Ruokavirasto
Ulkomyyntiohje, Ruokavirasto (päivitettävänä)
Kasvisten, marjojen ja sienten ulkomyynti, Ruokavirasto
Liikkuvat ja kausittaiset myyjät, Ruokavirasto
Suoramyynnin ohjeistus, Aitojamakuja.fi