Siirry sisältöön

Uimarantavedet

Sinileväseuranta – uimakausi 2023

TIEDOTE SINILEVÄHAVAINNOISTA, päivitetty 28.8.2023

Sinilevää eli syanobakteereita on havaittu eräillä uimarannoilla Kurikassa.

Tämän vuoksi:

 • jos uit, käy suihkussa uimisen jälkeen
 • katso, että pienet lapset eivät niele leväistä vettä
 • arvioi silmämääräisesti levätilanne ennen uimista
 • uimarantojen sinilevätilannetta seurataan tihennetysti.

  Havaintoyhteenveto:
Havaintoyhteenveto, päivitetty 28.8.2023
 • Syanobakteerien määrä vedessä voi vaihdella nopeasti.
 • Syanobakteerit voivat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Yli puolet syanobakteeriesiintymistä on myrkyllisiä.
 • Ihmisten herkkyys saada oireita syanobakteereista vaihtelee paljon. Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa uimareille allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä.
 • vältä uimista RUNSAIDEN SYANOBAKTEERI-ESIINTYMIEN aikana, myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille.
 • pidä lapset poissa rannasta RUNSAIDEN SYANOBAKTEERIESIINTYMIEN aikana, sillä syanobakteeripitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista.

Lamminjärvi, 27.7.2023, erittäin runsas leväesiintymä

Lamminjärvi 25.8.2023, vähän sinilevää

Yleiset uimarannat (EU-uimarannat)

Konnanmonttu, Tiilitie 129, 61330 Koskenkorva
Pitkämön uimaranta, Myllykyläntie 628, 61300 Kurikka
Saarijärvi, Tampereentie 2525, 61720 Koskue
Säläisjärvi, Kauhajoentie 247, 66300 Jurva

Pienet yleiset uimarannat

Ankkalampi, Puskalantie (28 jälkeen), 60720 Tuomikylä
Hebrominranta, Tampereentie 1558, 61720 Koskue
Hirvijärven uimaranta, Marttilantie 224, 61680 Mantila
Iso-Madesjärven uimapaikka, Salmenkangas 82, 61720 Koskue
Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskus, Kalajaisjärventie 45, 61340 Nopankylä
Kalajaisjärven uimapaikka, Jurvantie 1322, 61340 Nopankylä
Kalajaisten leirikeskus, Jurvantie 1410, 61340 Nopankylä
Kolhonjärven uimapaikka, Kihniöntie 1102, 61730 Kihniö
Korvajärven uimapaikka, Ikkeläjärventie 797, 61680 Mantila
Lamminjärvi, Kisatie 2, 61600 Jalasjärvi
Meijerin lampi, Meijerin rantatie, 61300 Kurikka

Näytteet

 • EU-uimarannoilta ensimmäinen vesinäyte otetaan noin kaksi viikkoa ennen uintikauden alkua ja vähintään kolme näytettä uintikauden aikana.
 • Pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan vähintään kolme näytettä uintikauden aikana.
 • Uimakausi alkaa 15.6. ja päättyy 31.8. Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan rantaa, jolla arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita (yli 100 uimaria päivässä). Pienellä yleisellä uimarannalla tarkoitetaan rantaa, jolla ei odoteta käyvän huomattavaa määrää uimareita.
 • Uimavedestä mitataan sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat veden ulosteperäistä saastumista ja havainnoidaan syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä. Uimaveden ulosteperäinen saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, esimerkiksi pahoinvointia sekä vatsa- ja iho-oireita. Sinileväistä vettä ei pidä käyttää ruoanvalmistukseen, tiski-, pesu-, tai saunavedeksi.

Rannan ylläpitäjä toimittaa viimeisimmän näytetuloksen nähtäville uimarannalle.
Yhteenvetoa näytetuloksista julkaistaan uimakauden alettua.

Uimavesi, Valvira

Sinilevät

Kukinnan eli sinileväkasaumien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa ja hallita. Tuulet ja virtaukset voivat liikutella sinilevämassaa, joten sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeasti jopa saman päivän aikana. Siksi uimarin kannattaa itse arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimista. Uimavedessä voi uida, jos kunnan terveydensuojeluviranomainen ei ole asettanut uimiselle rajoitteita ja jos uimavedessä ei ole havaittavissa sinilevää.

Sinilevätarkkailua tehdään näytteenottojen yhteydessä sekä tarpeen mukaan (lämmin keli ja yhteydenotot). Syanobakteerien määrä vedessä voi vaihdella nopeasti. Syanobakteerit voivat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Yli puolet syanobakteeriesiintymistä on myrkyllisiä. Ihmisten herkkyys saada oireita syanobakteereista vaihtelee paljon. Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa uimareille allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä. Vältä uimista runsaiden sinileväesiintymien aikana, myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille.

Mistä tunnistaa sinilevän?

Sinilevän esiintyminen voi vaihdella yksittäisistä hippusista paksuun leväkasaumaan. Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi myös ajautua kapeita leväraitoja.

Sinilevän voi tunnistaa yksikertaisilla juomalasi- ja keppitesteillä. Juomalasitestissä vettä seisotetaan noin tunnin ajan ja jos pinnalle nousee vihreitä hiukkasia, kyseessä on sinilevä. Keppitestissä levämassaa koetetaan nostaa kepillä. Jos levämassa jää roikkumaan keppiin, on kyseessä vaaraton rihmamainen levä. Jos levämassa taas hajoaa hiukkasiksi veteen, kyseessä on sinilevä.

Sinilevä voi joskus näyttää samalta kuin siitepöly tai vaaraton rihmamainen levä. Keltaista siitepölyä voi kertyä veden pinnalle keväällä ja alkukesällä, sinileviä myöhemmin kesällä, kun vesi lämpenee.

Sinilevät, THL
Mistä tuntee sinilevän?, vesi.fi
Sinilevätilanne, vesi.fi

Talviuintipaikat

Hebrominranta, Tampereentie 1558, 61720 Koskue
Ikarin Jäähiset / Avantosauna, Hallikatu 10, 61300 Kurikka
Lamminjärvi, Kisatie 2, 61600 Jalasjärvi
Kalajaisten leirikeskus, Jurvantie 1410, 61340 Nopankylä
Säläisjärvi, Kauhajoentie 247, 66300 Jurva

Uimarantaveden laatua seurataan säännöllisin tutkimuksin myös talvikaudella, jos talviuintipaikka sijaitsee yleisellä uimarannalla.

Talviuintiohje, Valvira

Laakkonen Saana
terveystarkastaja
saana.laakkonen@kurikka.fi
044 790 2456
Asematie 5, 60800 Ilmajoki