Siirry sisältöön

Welcome2EP

Welcome2Ep, Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajien arki- ja osaamispalvelut –hanke.

Kurikassa on käynnistynyt työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen tähtäävä hanke. Kurikassa on hankkeen rahoituksella palkattu maahanmuuttokoordinaattori, joka palvelee kaupungissa asuvia maahanmuuttajia, kansainvälisestä työvoimasta kiinnostuneita yrittäjiä sekä kaupungin ja muiden organisaatioiden työntekijöitä maahanmuuttoon liittyvissä asioissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt liki 200 000 euron erityisavustuksen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen maakunnassa. Vuoden pituisen hankkeen toteuttamiseen on valittu neljä työntekijää ympäri maakuntaa, tavoitteenaan rakentaa matalankynnyksen palvelumalli uusille tulijoille. Mallin avulla maahan muuttaneiden palveluihin ohjaus tehostuu, mikä edistää ja nopeuttaa tulijoiden kotoutumista ja työelämään pääsyä.

Maahanmuuttajien määrä Etelä-Pohjanmaalla on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Ulkomaalaistaustaisten lukumäärä on kahdessa vuosikymmenessä kivunnut reilusta 1000 asukkaasta liki 4600 ulkomaalaistaustaiseen asukkaaseen. Väestörakenteen kansainvälistyessä, myös palvelutarpeet kansainvälistyvät. Uudet tulijat tarvitsevat oikea-aikaista, laadukasta ja yksilöllistä tukea sekä ohjausta, sitä on maakunnassa ollut aiemmin tarjolla vain pistemäisesti, eikä neuvontapalveluilla ole ollut jatkuvuutta tai yhteisiä standardeja.

Hanketta toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa Kurikan, Kauhavan ja Alavuden kaupunkien sekä Suupohjan seutukunnan alueella, mutta lopullinen tavoite on koko maakunnan kattavassa mallissa. Ensin on kuitenkin luotava rakenteet palvelulle hankealueen kunnissa, joista osassa maahanmuuttajille suunnattuja palveluita ei juurikaan aiemmin ole edes mietitty. Tarkoituksena on palvella kaikkia maahanmuuttajia, maahantulon syystä riippumatta. Hanke tarjoaa apua myös työnantajille, sillä onhan valtaosa alueen maahanmuutosta työperäistä.

Hanketta vetämään on palkattu Tuomas Männistö, joka toimii samalla myös maahanmuuttokoordinaattorina Kauhavalla. Hänen lisäkseen hankkeessa toimivat maahanmuuttokoordinaattorit Agnes Szeman Suupohjassa, Mirva Pirneskoski Kurikassa sekä Maria Kaijankangas Alavudella.

Maahanmuuttajataustaisia, työnantajia sekä muita asiasta kiinnostuneita maahanmuuttokoordinaattorit kannustavat olemaan rohkeasti yhteydessä. Yhteystietomme löytyvät jo kuntien ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän sivuilta.

Welcome2EP nettisivut Welcome2EP Facebookissa Welcome2EP Instagramissa

Lisätietoja tarvittaessa:

Pirneskoski Mirva
maahanmuuttokoordinaattori / Immigration Coordinatior
mirva.pirneskoski@kurikka.fi
050 569 8914
Keskuspuistikko 14, 61300 Kurikka
Luukko Juha
apulaiskaupunginjohtaja
juha.luukko@kurikka.fi
044 550 2639