Siirry sisältöön

Kaupunkikonsernin riskikartta

Kaupunginvaltuusto on 19.3.2018 § 11 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Ohje edellyttää toiminnan riskienkartoittamista ja raportointia riskeistä.

Riskien tunnistaminen ja hallinta on kaupunkiorganisaation eri tasoilla osa päivittäistä työskentelyä ja johtamista. Kaupunkikonsernin tasolla merkittävimpien riskien tunnistaminen ja jaottelu taloudellisiin, strategisiin, vahinko- ja toiminnallisiin riskeihin.