Siirry sisältöön

Asemakaava 14 Hakola, korttelit 4-8 (Magneetti)

Asemakaava kaupunginosa 14 Hakola, korttelit 4, 5, 6, 7 ja 8

Asemakaava on vireillä valtatie 3 lounaispuolisella eli ns. magneetin alueella. Alueelle on osayleiskaavassa osoitettu maankäyttöä palvelu-, liike- ja työpaikkatoiminnoille sekä asumiselle.

Asemakaavasuunnittelun tarkoituksena on luoda kaupunginosaan 14 Hakola kaavalliset edellytykset rakentaa korttelialueet, jotka liittyvät tiesuunnitelmassa uudelleen järjestettyyn Valtatie 3, Kantatie 67, Maantie 689 ja Yhdystie 6721 muodostamaan liikennejärjestelmään.

Alue kaavoitetaan osa-alueittain.

Laadittavassa asemakaavassa on kaavoitettavalle osa-alueelle tavoitteena muodostaa aluevarauksia tilaa vaativalle erikoiskaupalle sekä asuinrakentamiselle.

Käsittelyvaiheet:

 1. Ympäristölautakunta 31.5.2017 §59.
 2. Kuulutus vireille 8.6.2017.
 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtäville 8.6. – 1.8.2017
 4. Ympäristölautakunta: 20.9.2017 § 92
 5. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä: 28.9. – 30.10.2017
 6. Ympäristölautakunta: 15.11.2017 §122
 7. Kaupunginhallitus: 4.12.2017 §256
 8. Kaupunginvaltuusto: 11.12.2017 §139

Asemakaava-asiakirjat (Mrl 52§):

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päiv. 4.9.2017.
 • Asemakaavaselostus (4.9.2017).
 • Asemakaava (kaavakartta 4.9.2017).
 • Asemakaavan seurantalomake (4.9.2017)
 • Havainnekuvat (4.9.2017)

Suunnitelma-alueen sijainti: