Siirry sisältöön

Elintarviketoiminta

Elintarviketoiminnan aloittamisesta tehdään kirjallinen rekisteröinti-ilmoitus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (rekisteröity elintarviketoiminta). Elintarviketoiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus terveystarkastajalle. Rekisteröidyn elintarviketoiminnan aloittaminen ei edellytä valvontaviranomaisen tekemää tarkastusta. Huoneistoon tehdään alkutarkastus 1-6 kuukauden sisällä aloittamisesta toiminnan luonteesta riippuen.

Ilmoitus tehdään ensisijaisesti Ilppa-järjestelmän kautta:

Ilppa

Tarvittaessa voit pyytää ohjausta ja neuvontaa ennen toiminnan aloittamista, terveystarkastajien yhteystiedot löytyvät sivustolta. 

Lomakkeet
Rekisteröity elintarviketoiminta, Ruokavirasto

Toiminnan edellytykset

Elintarvikehygienian kannalta tärkeitä asioita ovat mm. siisti työympäristö, puhtaat astiat ja käsittelyvälineet sekä huolellinen ja riittävän usein tapahtuva käsienpesu. Toimijan velvollisuus on kaikissa olosuhteissa varmistaa tuotteiden turvallisuus. Toiminnanharjoittajan tulee olla yhteydessä tarvittaessa myös muihin viranomaisiin, kuten rakennus- ja palotarkastajaan.

Elintarvikeyrityksen perustaminen, Ruokavirasto
Ohjeet elintarvikeyrityksen perustamiseen toimialoittain, Ruokavirasto
Kahvilan, ravintolan tai suurkeittiön perustaminen, Ruokavirasto
Ravintolatoiminnan aloittaminen, Opas 2020, Ruokavirasto 
(Perustaminen, Tilat, Toiminta, Henkilökunta, Omavalvonta)
Verkkokoulutus Ravintolatoiminnan aloittamisesta, Ruokavirasto

Omavalvontasuunnitelma

Elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Elintarviketoimintaan liittyvien omavalvonnan kirjausten on sisällettävä tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle. Omavalvontakirjanpito tarkastetaan ensimmäisellä tarkastuksella.

Omavalvonta, Ruokavirasto, Ravintolatoiminnan aloittaminen
Omavalvonta, Ruokavirasto
Omavalvonnan lomakemallit

Milloin elintarviketoimintaa ei tarvitse rekisteröidä?

Elintarviketoimintaa ei tarvitse rekisteröidä seuraavissa tilanteissa:

 1. Toimintaa ei tarvitse rekisteröidä, jos toiminta on vähäisen riskin toimintaa, se täyttää jonkin ETL 10.2 §:n kohdista 1–3 eikä siihen sovelleta 15 000 euron liikevaihtorajaa tai jos sitä sovelletaan, elintarviketoiminnan liikevaihto on alle sen:
  • Toimija myy tai tarjoilee tietyn tyyppisiä elintarvikkeita muun elinkeinotoiminnan yhteydessä ja elintarviketoiminnan liikevaihto on korkeintaan 15 000 € vuodessa
  • Yksityinen henkilö valmistaa ja myy tietyn tyyppisiä elintarvikkeita ja elintarviketoiminnan liikevaihto on korkeintaan 15 000 € vuodessa
  • Yhdistys harjoittaa varainkeruuta valmistamalla ja/tai myymällä tietyn tyyppisiä elintarvikkeita
  • Alkutuottaja tekee alkutuotannon yhteydessä vähäisen riskin elintarviketoimintaa ja elintarviketoiminnan liikevaihto on korkeintaan 15 000 € vuodessa
 2. Ruokaviraston tulkinnan mukaan toimintaa ei tarvitse rekisteröidä myöskään seuraavissa erikseen sovituissa tilanteissa, vaikka toiminnassa olisikin kyse muusta, kuin vähäisen riskin toiminnoista. Tällöin toimintaa on rajattu muilla tavoin. Osassa kyseisiä tilanteita sovelletaan 15 000 euron liikevaihtorajaa/vuosi ja osassa ei. Kyseisiä tilanteita ovat:
  • Pop-up -ravintolatoiminta korkeintaan 12 x/vuosi
  • Alkutuottajan korkean sokeripitoisuuden tai happamien kasvistuotteiden koemarkkinointi korkeintaan yhden vuoden ajan
  • Elintarvikkeiden valmistaminen ja tarjoilu rajatulle piirille
  • Kodinomaisen keittiön toiminta

Huomioi myös verottajan ohjeistukset vähäiselle liiketoiminnalle, www.vero.fi. Pidä kirjaa toteutuneista myyntimääristä (€).

Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.

Pop up -ravintolatoiminta, Ruokavirasto
Rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai ei?, Ruokavirasto


Vähäriskinen toiminta

Mikrobiologiselta kannalta selkeästi vähäisen riskin toimintaa ovat esim. huoneenlämmössä säilyvien tuotteiden (kuten irtokarkkien, leivän ja muiden huoneenlämmössä säilyvien leipomotuotteiden) valmistus sekä kahvin/teen tarjoilu.

Elintarviketoimintaan liittyvät riskit voidaan jakaa elintarvikkeen kemiallisiin, fysikaalisiin ja mikrobiologisiin ominaisuuksiin sekä kuluttajalle annettaviin tietoihin liittyviksi. Perusperiaate on, että mitä vähemmän toiminnassa on esimerkiksi seuraavia toimintoja, sitä vähemmän toiminta yleensä sisältää riskejä:

 • helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyä
 • elintarvikehygieenistä osaamista vaativia työvaiheita
 • pitkiä toimitusketjuja useiden eri toimijoiden välillä
 • pitkiä helposti pilaantuvan raaka-aineen/elintarvikkeen säilytysaikoja
 • elintarvikkeesta annettavien tietojen, kuten pakkausmerkintöjen laatimista ja markkinointia
 • elintarvikkeiden jalostusta ja sellaisten elintarvikkeiden valmistusta, joiden koostumus ja pakkausmerkintöjen hallinta vaatii erityisosaamista, esim.
 • lisäaineiden valmistus
 • elintarvikeparanteiden käyttö
 • savustaminen
 • vitamiineilla tai kivennäisaineilla täydentäminen
 • ravintolisien ja erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistus ym.)
 • haavoittuville kuluttajaryhmille (mm. päiväkoti-ikäiset lapset, ikääntyneet, vakavasti sairaat ym.) suunnattujen aterioiden tarjoilua
 • seuraavien asioiden hallintaa:
  • kuumennus
  • jäähdytys
  • säilytyslämpötila
  • allergeenit.

Pakkausmerkinnät myyjäisissä

Koti- tai maatilataloudessa valmistettujen ja myyjäisissä tai vastaavissa tilaisuuksissa myytävien elintarvikkeiden pakkauksiin on merkittävä ainakin elintarvikkeen nimi, yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat ja valmistuspäivä. Valmistajan yhteystiedot on hyvä merkitä.

Linkkejä

Elintarvikehuoneistot, Ruokavirasto
Aitojamakuja.fi
Elintarvikehygienia-asetus (elintarvikehuoneiston vaatimuksia)
Elintarvikelaki (297/2021)
MMMa elintarvikehygieniasta (318/2021)

Jyläskoski Minna
terveystarkastaja
minna.jylaskoski@kurikka.fi
040 590 3949
Asematie 5, 60800 Ilmajoki
Tietäväinen Sanna
terveystarkastaja (virkavapaalla)
Hanka Sari
terveystarkastaja (virkavapaalla)
Piirto Sanna
vs. terveystarkastaja
sanna.piirto@kurikka.fi
0500 266 987
Asematie 5, 60800 Ilmajoki