Siirry sisältöön

Lukio-opiskelu yleensä

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen sekä antaa yleiset ja monipuoliset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja itseään kehittäen.

Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen.

Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, maailmankansalaisuuteen kasvamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. 

Lukio-opinnot on mitoitettu suoritettavaksi kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaika voi myös vaihdella opiskelijan opintosuunnitelman mukaan.

Jokainen lukio-opiskelija suunnittelee itse oman opintosuunnitelmansa ja asettaa opinnoilleen tavoitteet.

Jalasjärven lukiossa opiskelu toteutetaan lähiopetuksena. Opetuksessa käytetään opiskelijan oppimista tukevia, monipuolisia oppimistapoja. Lukion oppitunneilla käytetään paljon erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä paperisia oppikirjoja unohtamatta.

Ylioppilaskirjoitukset suoritetaan digitaalisesti. Ylioppilaskirjoitukset jaetaan useammalle kirjoituskerralle, ja suurin osa aloittaa kirjoitusurakkansa kolmannen opiskeluvuoden syksyn kirjoituksista. 

Lukuvuosina 2021 – 2022 ja 2022 – 2023 Jalasjärven lukiossa opetus perustuu kahteen opetussuunnitelmaan (LOPS2016 & LOPS2021). Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat aloittivat opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaan. Kahdesta LOPS:sta johtuen opintojen kestoa kuvataan joko opintopisteinä (LOPS2021) tai kursseina (LOPS2021). 

Lukuvuosi, opintojaksot ja kurssit

  • Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin.
  • Jokainen periodi päättyy arviointiviikkoon.
  • Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä, pakollisista opinnoista sekä valtakunnallisista ja koulukohtaisista valinnaisista opinnoista
  • Koko lukion oppimäärä sisältää 150 opintopistettä tai 75 kurssia.
  • Opinnot suoritetaan opintojaksoina (LOPS2021) tai kursseina (LOPS2016), joiden laajuus voi vaihdella (LOPS2021). Yleisin opintojakson laajuus on kaksi opintopistettä tai yksi kurssi.
  • Jalasjärven lukiossa opetusta järjestetään maanantaista torstaihin kello 8.00 -15.50 ja perjantaina kello 8.00 – 15.00. Oppitunnin pituus on joko 45 minuuttia tai 90 minuuttia.
  • Osa opetuksesta (liikunta ja musiikki) järjestetään Jalasjärven koulukeskuksen yhteisissä tiloissa, muut oppiaineet lukiorakennuksessa.
  • Lukiodiplomin voi suorittaa liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa.