Siirry sisältöön

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut

Maahanmuuttokoordinoinnin palvelut toimivat matalan kynnyksen neuvontapisteenä, joka tarjoaa maahan muuttaneille tietoa suomalaisen yhteiskunnan palveluista sekä maahan muuttaneen henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Lainmukaisia kotouttamispalveluita tarjotaan kaikille tulijoille.

Jos sinulla on kysyttävää suomalaiseen yhteiskuntaan, työhön, koulutukseen, terveydenhoitoon tai ylipäätään asumiseen tai elämiseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä.

Autamme myös työnantajia, joilla on ulkomaalaistaustaista työvoimaa sekä yrityksiä, jotka suunnittelevat työvoiman rekrytointia ulkomailta. Tämän lisäksi asiantuntija- ja neuvontapalvelut koskevat myös erilaisia toimijoita, jotka työssään kohtaavat maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.

Counseling and navigation services for immigrants

Immigration coordinator´s service works as a low threshold service which offers information for immigrants about their rights and duties and finnish social services. Statutory integration services are offered for everyone.

If you have any questions according finnish community, work, education, health care or living, don´t hesitate to contact us!

We also help employers who have foreign born workforce and companies that are planning to hire from abroad. In addition, expert and counsel services are for different actors who face clients with an immigrant background.

Услуги консультации и направления иммигрантов

Сервисы координирования иммигрантов предоставляют иммигрантам информацию о услугах финского общества и о правах и обязанностях иммигрантов. Законные услуги интеграции доступны для всех.

Если у вас есть вопросы касаясь финского общества, работы, обучения, здравоохранения или в общем о проживании, свяжись с нами.

Мы так же помогаем работодателям, у которых есть иностранные сотрудники и фирмам, которые планируют набрать новых работников с заграницы. Так-же, услуги консультации могут послужить разным деятелям, которые сталкиваются с иностранными клиентами.


You can find Mirva on Facebook too
Pirneskoski Mirva
maahanmuuttokoordinaattori / Immigration Coordinator
mirva.pirneskoski@kurikka.fi
050 569 8914
Keskuspuistikko 14, 61300 Kurikka
Zaporozhets Kateryna
Maahanmuuttokoordinaattori / Immigration Coordinator
kateryna.zaporozhets@kurikka.fi
040 617 6394