Siirry sisältöön

Arviointi

Kurssi- / opintojaksosuorituksen arviointi

Opiskelijan suorittama kurssi / opintojakso arvioidaan sen päätyttyä. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin ja näyttöihin, oppimisen ja opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin sekä opiskelijan työskentelyn ja tuotosten arviointiin.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit (valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset opinnot) arvioidaan numeroin 4 -10. Lukiokohtaiset kurssit (muut valinnaiset opinnot) arvioidaan pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä S (S = suoritettu, H = hylätty).

Uusintakokeet arvioidaan samoilla kriteereillä kuin normaalit kokeet. Suorituksista parempi jää arvosanaksi.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen arvosanaan vaikuttavat valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien (valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojen) arvosanat. Lukiokohtaiset kurssit (muut valinnaiset opinnot) otetaan huomioon oppiaineen arvioinnissa lisänäyttönä ja ne eivät vaikuta arvosanaan alentavasti. Oppiaineen arvosanan saannin edellytys on, että pakolliset kurssit / opintojaksot on suoritettu ja pakollisten ja syventävien kurssien (valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojen) arvosanoista (opintopistemäärästä) vähintään 2/3 on hyväksyttyjä. Pitkässä matematiikassa saa olla korkeintaan 3 hylättyä arvosanaa / korkeintaan 6 hylättyä opintopistettä).

Halutessaan opiskelijalla on oikeus saada suoritusmerkintä (S) liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa hän on suorittanut vain yhden kurssin / 2 opintopistettä. Myös valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelija on suorittanut vain kaksi kurssia / 4 opintopistettä, voidaan antaa suoritusmerkintä.


Hylätyn kokeen suorittaminen uudelleen

Jos opiskelija saa kurssin / opintojakson kokeesta hylätyn (4), voi hän osallistua uusintakokeeseen yhden kerran. Uusintakokeen voi tehdä uusintakoepäivänä, joita on kuusi kertaa vuodessa. Uusintakokeen voi tehdä myös normaalissa kokeessa koeviikolla kurssin / opintojakson tullessa uudelleen tarjolle. Muina aikoina uusintasuorituksia otetaan vastaan vain sairaustapaussyistä.

Opiskelijan tulee ilmoittautua uusintakokeeseen Wilman kautta (välilehdellä tentit). Ilmoittautuminen on sitova, joten ilman pätevää syytä kokeesta poissa oleva menettää uusintaoikeutensa. Sairaus on pystyttävä osoittamaan luotettavasti: joko opiskelija tuo lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen tai huoltaja ilmoittaa sairaudesta opettajalle ennen koetta.

Uusintatenttiin ilmoittautumisohje

Uusintakoepäivät ja ilmoittautumispäivät löydät aikataulut sivulta jaksoaikataulusta.


Hyväksytyn kurssin / opintojakson arvosanan korottaminen

Opiskelija voi korottaa hyväksyttyä kurssi- / opintojakso-arvosanaa (> 4) yhden kerran. Syyslukukauden kursseja / opintojaksoja voi yrittää korottaa tammikuussa järjestettävässä hyväksytyn uusintakokeessa. Kevätlukukauden kursseja / opintojaksoja voi yrittää korottaa elokuussa järjestettävässä hyväksytyn uusintakokeessa. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilman kautta (välilehdellä tentit). Arvosanaa voi yrittää korottaa myös osallistumalla normaalisti uudelleen kurssin / opintojakson opetukseen ja kokeeseen.

T-merkintä

Jos opiskelijalla on kurssista / opintojaksosta T-merkintä (täydennettävä), se tarkoittaa, että opiskelija on osallistunut kurssille / opintojaksolle, mutta häneltä puuttuu suorituksia (esimerkiksi koe tai tehtäviä puuttuu tai poissaoloja on liikaa) ja näin ollen suoritusta on täydennettävä ennen kuin sitä voidaan arvioida.

Opettaja kirjaa puuttuvat suoritukset Wilmaan, jolloin ne näkyvät opiskelijalla opinnot/suoritukset –välilehdellä. Opiskelijan on tehtävä puuttuvat suoritukset opettajan ohjeistuksen mukaisesti valmiiksi määräaikaan mennessä tai viimeistään arviointia seuraavan kolmen viikon aikana, muuten koko kurssi- / opintojaksosuoritus mitätöidään ja se on suoritettava uudestaan.

Mahdollinen sairauden aiheuttama viivästyminen T-merkintöjen suorittamisessa huomioidaan lääkärintodituksen perusteella (sovi tästä opettajasi kanssa).

K-merkintä

Jos opiskelijalla on kurssista / opintojaksosta K-merkintä (keskeytetty), se tarkoittaa, että opiskelijan on suoritettava kurssi / opintojakso kokonaan uudestaan.