Siirry sisältöön

Arviointi

Kurssisuorituksen arviointi

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin ja näyttöihin, oppimisen ja opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin sekä opiskelijan työskentelyn ja tuotosten arviointiin.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4 -10. Lukiokohtaiset kurssit arvioidaan pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä S.

Uusintakokeet arvioidaan samoilla kriteereillä kuin normaalit kurssikokeet. Suorituksista parempi jää kurssin arvosanaksi.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen arvosanaan vaikuttavat valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien arvosanat. Lukiokohtaiset kurssit otetaan huomioon oppiaineen arvioinnissa lisänäyttönä ja ne eivät vaikuta arvosanaan alentavasti. Oppiaineen arvosanan saannin edellytys on, että pakolliset kurssit on suoritettu ja pakollisten ja syventävien kurssien arvosanoista vähintään 2/3 on hyväksyttyjä. Pitkässä matematiikassa saa olla korkeintaan 3 hylättyä arvosanaa.

Halutessaan opiskelijalla on oikeus saada suoritusmerkintä (S) liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa hän on suorittanut vain yhden kurssin. Myös valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelija on suorittanut vain kaksi kurssia, voidaan antaa suoritusmerkintä.


Hylätyn kokeen suorittaminen uudelleen

Jos opiskelija saa kurssin kokeesta hylätyn (4), voi hän osallistua uusintakokeeseen yhden kerran. Uusintakokeen voi tehdä uusintakoepäivänä, joita on kuusi kertaa vuodessa. Uusintakokeen voi tehdä myös normaalissa kurssikokeessa koeviikolla kurssin tullessa uudelleen tarjolle. Muina aikoina uusintasuorituksia otetaan vastaan vain sairaustapaussyistä.

Opiskelijan tulee ilmoittautua uusintakokeeseen Wilman kautta. Ilmoittautuminen on sitova, joten ilman pätevää syytä kokeesta poissa oleva menettää uusintaoikeutensa. Sairaus on pystyttävä osoittamaan luotettavasti: joko opiskelija tuo lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen tai huoltaja ilmoittaa sairaudesta opettajalle ennen koetta.

Uusintatenttiin ilmoittautumisohje

Uusintakoepäivät ja ilmoittautumispäivät löydät aikataulut sivulta jaksoaikataulusta.


Hyväksytyn kurssin arvosanan korottaminen

Opiskelija voi korottaa hyväksyttyä kurssi-arvosanaa (> 4) yhden kerran. Syyslukukauden kursseja voi yrittää korottaa tammikuussa (23.1.2020) järjestettävässä hyväksytyn uusintakokeessa. Kevätlukukauden kursseja voi yrittää korottaa elokuussa 2020 järjestettävässä hyväksytyn uusintakokeessa. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilman kautta. Kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa myös osallistumalla normaalisti uudelleen kurssin opetukseen ja kurssikokeeseen.

H-merkintä

Jos opiskelijalla on kurssista H-merkintä (hylätty), se tarkoittaa, että opiskelija on osallistunut kurssille, mutta häneltä puuttuu suorituksia (esimerkiksi koe tai tehtäviä puuttuu tai poissaoloja on liikaa) ja näin ollen kurssi on hylätty, eikä sitä voi arvioida.

Opettaja kirjaa puuttuvat suoritukset Wilmaan, jolloin ne näkyvät opiskelijalla opinnot/suoritukset –välilehdellä. Opiskelijan on tehtävä puuttuvat suoritukset opettajan ohjeistuksen mukaisesti valmiiksi määräaikaan mennessä tai viimeistään arviointia seuraavan kahden jakson aikana, muuten koko kurssisuoritus mitätöidään.