Siirry sisältöön

Arviointi

Kurssisuorituksen arviointi

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin ja näyttöihin, oppimisen ja opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin sekä opiskelijan työskentelyn ja tuotosten arviointiin.

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4-10 (4 = hylätty). Lukiokohtaiset kurssit arvioidaan pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä (S = suoritettu).

Uusintakokeet arvioidaan samoilla kriteereillä kuin normaalit kurssikokeet. Suorituksista parempi vaikuttaa kurssin arviointiin.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen arvosanaan vaikuttavat pakollisten ja syventävien kurssien arvosanat. Kursseista on suoritettava vähintään 2/3 hyväksytysti. Lukiokohtaiset kurssit otetaan huomioon oppiaineen arvioinnissa lisänäyttönä ja ne eivät vaikuta arvosanaan alentavasti.

Halutessaan opiskelijalla on oikeus saada suoritusmerkintä (S) liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa hän on suorittanut vain yhden kurssin. Myös valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelija on suorittanut vain kaksi kurssia, voidaan antaa suoritusmerkintä.

Hylätyn kokeen suorittaminen uudelleen

Jos opiskelija saa kurssin kokeesta hylätyn (4), voi hän osallistua uusintakokeeseen yhden kerran. Uusintakokeen voi tehdä uusintakoepäivänä, joita on kuusi kertaa vuodessa. Uusintakokeen voi tehdä myös normaalissa kurssikokeessa koeviikolla kurssin tullessa uudelleen tarjolle. Muina aikoina uusintasuorituksia otetaan vastaan vain sairaustapaussyistä.

Opiskelijan tulee ilmoittautua uusintakokeeseen Wilman kautta (ks. ohje sivun alalaidasta). Ilmoittautuminen on sitova, joten ilman pätevää syytä kokeesta poissa oleva menettää uusintaoikeutensa. Sairaus on pystyttävä osoittamaan luotettavasti: joko opiskelija tuo lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen tai huoltaja ilmoittaa sairaudesta opettajalle ennen koetta.

Uusintakoepäivät ja ilmoittautumispäivät löydät aikataulut sivulta jaksoaikataulusta.

Hyväksytyn kurssin arvosanan korottaminen

Opiskelija voi korottaa hyväksyttyä kurssi-arvosanaa yhden kerran. Syyslukukauden kursseja voi yrittää korottaa 23.1.2020 järjestettävässä hyväksytyn uusintakokeessa. Kevätlukukauden kursseja voi yrittää korottaa elokuussa 2020 järjestettävässä hyväksytyn uusintakokeessa. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilman kautta (ks. ohje sivun alalaidasta). Kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa myös osallistumalla normaalisti uudelleen kurssin opetukseen ja kurssikokeeseen.

H-merkintä

Jos opiskelijalla on kurssista H-merkintä (H= hylätty), se tarkoittaa, että opiskelija on osallistunut kurssille, mutta häneltä puuttuu suorituksia (esimerkiksi koe tai tehtäviä puuttuu tai poissaoloja on liikaa) ja näin ollen kurssi on hylätty, eikä sitä voi arvioida.

Opettaja kirjaa puuttuvat suoritukset Wilmaan, jolloin ne näkyvät opiskelijalla opinnot/suoritukset –välilehdellä. Opiskelijan on tehtävä puuttuvat suoritukset opettajan ohjeistuksen mukaisesti valmiiksi viimeistään arviointia seuraavan kahden jakson aikana, muuten koko kurssisuoritus mitätöidään.

Uusintoihin ilmoittaudutaan Wilmassa:

  1. Avaa välilehti TENTIT
  2. Jos sivun alaosassa on jo valmiiksi luotu tulossa oleva tenttirivi, niin paina ko. kurssin kohdalla ILMOITTAUDU.
  3. Ellei kurssin tenttilomaketta ole vielä luotu, voit luoda sen itse sivun yläalaidan alasvetovalikoilla. Valitse tenttipäivä, opettaja ja kurssi ja paina TALLETA TENTTI.