Siirry sisältöön

Puhtauspalvelut

Yleistietoa

Puhtauspalvelut kuuluvat oikeutetusti tekniikan toimialaan: Oikeaan aikaan ja oikeilla menetelmillä tehty säännöllinen siivous osaltaan auttaa pitämään tilat terveinä ja hyväkuntoisina sekä vaikuttaa sisäilman laatuun. Puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa kaupungin kiinteistöille asiantuntevaa ja tarkoituksenmukaista puhtauspalvelua tehokkaasti ja taloudellisesti.

Puhdistuspalveluiden työmäärät perustuvat puhdistustyön mitoitukseen ja eri kohteiden siivous on suunniteltua ja ohjeistettua. Asiakkaina ovat eri hallintokunnat ja JIK:n toimipisteet. Kohteina ovat mm. koulut, päiväkodit, neuvolat ja terveyskeskusten vastaanottotilat Jalasjärven, Kurikan ja Jurvan alueella.

Kattavaa puhtautta

Puhtauspalvelun esimiehet suunnittelevat, organisoivat ja ohjaavat puhtauspalveluiden päivittäistä ylläpitosiivousta sekä vuosittaista perussiivousta. Puhtauspalvelun noin 70 koulutettua ammattilaista puolestaan vastaavat n. 90000 m² siivouksesta päivittäin. He tuntevat asiakkaiden siivoustarpeet sekä pintamateriaalit ja niiden oikeat hoitotavat. Periaatteena on, että yksi ja sama siivooja huolehtii asiakkaan tilojen siisteydestä – tällöin asiakassuhde voi parhaiten.

Laadukasta ja mitattua puhtautta

Kurikan puhtauspalveluissa työn hyvällä laadulla on suuri merkitys: siisteys ja asiakaspalvelu on meille tärkeää. Henkilökunnan koulutukset, uudet menetelmät, koneet ja välineet sekä puhdistusaineiden oikeaoppinen käyttö ovat arkeamme. Siivouksen laatua seuraamme silmämääräisen arvion lisäksi pintapuhtausnäytteillä ja asiakaskyselyillä. Uusia haasteita haemme vaikkapa itsellemme vaikkapa kestävän kehityksen hankkeilla. 

Ekologista puhtautta

Toiminnassa panostetaan ekologisen siivoustavan kehittämiseen ja sen toteuttamiseen käytännön työssä. Ekologisen siivoustavan mukaisesti henkilöstö perehdytetään, opastetaan ja koulutetaan hyvin oman vastuualueensa työtehtäviin. Siivousmenetelmät ja välineet valitaan poistettavan lian, tilojen käyttötarkoituksen ja käytön sekä pintamateriaalien mukaisesti. Vettä, siivouksen mekaniikkaa ja siivousaineita käytetään tarkoituksenmukaisesti ja säästeliäästi. Siivouksessa esivalmistellut mikrokuitupyyhkeet säästävät vettä ja pesuainetta sekä minimoivat ergonomisia rasitteita. Esivalmisteltu siivous myös varmistaa ettei likaa siirretä paikasta toiseen.  Siivousaineiden, -välineiden ja -koneiden valinnassa kiinnitämme huomiota ympäristöystävällisyyteen. Käytössä on kotimaiset joutsenmerkityt Kiilto-puhdistusaineet

Yhteystiedot

Annala Maarit
palvelupäällikkö
maarit.annala@kurikka.fi
050 389 1801
Varin Merja
palveluesimies
merja.varin@kurikka.fi
040 564 4870