Siirry sisältöön

Ostolaskudata

Kurikan kaupunki on lokakuussa 2023 julkaissut tilikauden 2022 ostolaskudatan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä verkkopalvelussa, jonka nimi on avoindata.fi. Kurikan kaupunginvaltuusto teki asiasta päätöksen 20.12.2021 (§ 190), ja taustalla oli Kokoomuksen valtuustoryhmän 16.8.2021 tekemä valtuustoaloite. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti ostolaskudata julkaistaan jatkossa vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Ostolaskudatan avaaminen on kunnille vapaaehtoista, eikä siihen ei ole lakisääteistä velvoitetta. Kuntaliitto kuitenkin suosittaa datan avaamista, sillä se edistää kunnan avoimuutta ja vahvistaa siten demokratiaa sekä tukee kunnan kustannustietoista toimintatapaa.

Ostolasku tarkoittaa tässä yhteydessä toimittajalta saatavaa laskua. Lasku voi kohdistua hankittuun tuotteeseen, investointiin tai palveluun. Kurikan kaupungin ostolaskudata vuodelta 2022 sisältää myös vuokrakustannukset. Ostolaskuksi ei katsota esimerkiksi avustuksia tai palkkoihin kirjattavia menoja. Myöskään verot tai muut tilitykset eivät ole ostolaskuja.

Ostolaskudatan avaamisessa on noudatettu Kuntaliiton ohjetta datan tietokentistä (eritelty alla). Kuntaliiton ohjeesta poiketen Kurikan kaupungin data sisältää tiliöinnit kaupungin tilikartan mukaisesti, koska tämä ratkaisu sekä tarjoaa käyttäjille tarkempaa tietoa että vähentää kaupungin talouspalveluiden työmäärää.

Julkaistava data muodostetaan taloushallintojärjestelmässä yrityksille ja yhteisöille maksetuista ostolaskuista. Kaupungin talouspalvelut käsittelee järjestelmässä muodostettua aineistoa ja poistaa tietosuojalainsäädännön vuoksi yksityiset elinkeinoharjoittajat eli toiminimiyrittäjät, kun toiminimi sisältää henkilön nimen.

”Ostolaskudatan avaamisessa on huomioitu tietosuojalainsäädäntö ja julkisuuslaki”, painottaa vs. talousjohtaja Marjukka Kätevä Kurikan kaupungilta. ”Tietosuojasyistä julkaistavan datan ulkopuolelle jätetään toimittajat, joilla on henkilötunnus.”

Ostolaskudata sisältää seuraavat tietokentät:

 • Kuntanumero
 • Kunnan nimi
 • Kunnan y-tunnus
 • Tositenumero
 • Toimittajan nimi
 • Toimittajan y-tunnus
 • Toimittajan maakoodi
 • Laskun summa ilman ALV
 • Tositepäivämäärä
 • Kirjanpidon tilinumero
 • Tilin nimi
 • Palveluluokka (palveluluokkia karkeistettu yksityisyydensuojan vuoksi)
 • Kokonaissumma euroina
 • ALV, määrä euroina
 • Kustannuspaikan nimi
Kurikan kaupungin ostolaskudataan pääset tästä