Siirry sisältöön

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2023-24 (pdf tiedosto)

Kaavoituskatsauksessa tiedotetaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan vuoden aikana vireillä olevista ja vireille tulevista kaava-asioista Kurikassa ja Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitossa. Katsauksessa mainittujen kaavoituskohteiden lisäksi vuoden aikana tulee yleensä esille muitakin hankkeita, joista ei katsausta laadittaessa ole vielä tietoa. Niiden vireille tulosta ilmoitetaan kulloinkin erikseen kuulutuksella kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Kurikan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä.

Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441