Siirry sisältöön

Alkutuotanto

Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen

Toimija tekee ilmoituksen alkutuotantopaikasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Toimijan on myös ilmoitettava edellä mainituissa tiedoissa tapahtuneista oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään muutosten tullessa voimaan.

Alkutuotanto: Ilmoitus tulee tehdä, jos alkutuotannon tuottaja luovuttaa suoraan kuluttajalle
• lehtivihanneksia yli 50 000 kiloa vuodessa
• muita kasveista saatavia alkutuotannon tuotteita ja sieniä yli 100 000 kiloa vuodessa
• hunajaa yli 2 500 kiloa vuodessa
• ternimaito tai raakamaito yli 2 500 kg vuodessa (tilamyynti)
• kananmunat 20 000 kg vuodessa

Lomakkeet

Linkit

Maatilan tuotteiden jalostamisen ja myynnin aloittaminen, Ruokavirasto
Elintarvikkeiden alkutuotanto, Ruokavirasto
Alkutuotanto, Ruokavirasto

Tarkastukset

Alkutuotannon tarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman mukaan.

Maidontuotantotilat

Alkutuotannon hygieniatarkastuksissa keskitytään maidontuotantotilojen tarkastuksiin. Tilat tarkastetaan riskinarvioinnin perusteella 2 – 4 vuoden välein. Tarkastuksessa käydään läpi tilan omavalvonnan kuvaus, alkutuotannon toimintoihin liittyvä kirjanpito, lypsy, maidon käsittely ja automaattilypsyä koskevat lisävaatimukset.

Pusaa-Neste Saana
ympäristöterveysjohtaja
saana.pusaa-neste@kurikka.fi
0400 264 036
Asematie 5, 60800 Ilmajoki