Siirry sisältöön

Tietoa kaupungin viestinnästä

Kurikan hallintosäännön mukaan kaupungin tiedottamista ja viestintää johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta ja viestinnästä vastaavista kaupungin viranhaltijoista.

Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kaupunginhallitus ja sen alaiset jaostot, lautakunnat, kaupunginjohtaja sekä osastopäälliköt huolehtivat, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kaupungin eri asukasryhmien tarpeet.

Viestintäkanavat

Kurikan kaupunki viestii monissa eri kanavissa. Verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien lisäksi kanaviamme ovat kuulutukset, tiedotteet, lehti-ilmoitukset, tilaisuudet, esitteet ja muut julkaisut.

Kaupungin verkkosivut

Kaupunki sosiaalisen median kanavissa

Yhteystiedot

Pusa Anna-Kaisa
kaupunginjohtaja
anna-kaisa.pusa@kurikka.fi
044 020 9000
Laurintie 21, 61300 Kurikka
Parkkonen Maria
tiedottaja
maria.parkkonen@kurikka.fi
044 726 5555
Laurintie 21, 61300 Kurikka
Kaunismäki Tiia
Graafinen suunnittelija
tiia.kaunismaki@kurikka.fi
044 739 4280
Laurintie 21, 61300 Kurikka
Talvitie Heidi
Viestintäsuunnittelija (sisäinen viestintä)
heidi.talvitie@kurikka.fi
040 198 6024
Laurintie 21, 61300 Kurikka