Siirry sisältöön

AK 19 Jalasjärvi, Juustoportti

Asemakaavamuutos Jalasjärvi korttelit 500, 501, 503 ja 537 sekä katu- ja virkistysalueet.

Asemakaavamuutos on vireille Jalasjärven kirkonkylässä Meijeritien, Trikookujan ja Kurssitien alueella.

Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus on valmistelemassa suunnitelmia valtateiden 3 ja 19 risteysjärjestelystä. Valtateiden tiejärjestelyiden myötä Kurssitien katuliittymä valtatie 3:lle poistuu. Korvaavia tiejärjestelyitä muodostetaan siten, että Rantatie jatkuu suoraan valtatie 3 ali. Lisäksi Trikookujan jatkeeksi rakennetaan rinnakkaistie, joka liittyy valtatie 3:lle vt3-vt19 -risteyksen luoteispuolella.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan kaavallisten esteiden poistamisella ja tehostamalla maankäyttöä. Tähän liittyy katuverkoston (Trikookujan, Meijeri- ja Kurssitien) uudelleen järjestelyä sekä korttelirakenteen yhtenäistämistä yhdyskuntarakenteeseen sopivaksi.

Suunnittelun tavoitteena on luoda yritystoiminnalle aluevaraukset sekä järjestää kortteli- ja katuverkosto asemakaava-alueella tiejärjestelyihin sopivaksi.

Käsittelyvaiheet:

 1. Ympäristölautakunta: 19.9.2018 §209
 2. Kuulutus vireille: 27.9.2018
 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtäville: 27.9.-29.10.2018
 4. Ympäristölautakunta:
 5. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä:
 6. Ympäristölautakunta:
 7. Kaupunginhallitus:
 8. Kaupunginvaltuusto:

Asemakaava-asiakirjat, valmisteluvaihe:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Kaavakarttaluonnokset 
  • Vaihtoehto A (Trikookujasta muodostetaan umpikatu, rinnakkaistien liikenne ohjataan Meijerintien kautta Rantatielle)
  • Vaihtoehto B (Trikookuja jatketaan vt3 suuntaisena Rantatien jatkeelle asti. Trikookujalta muodostetaan kevytliikenneväylävaraus Meijeritielle)

Suunnitelma-alueen sijainti: