Siirry sisältöön

AK 19 Jalasjärvi (Juustoportti)

Asemakaavamuutos Jalasjärvi korttelit 500-503 ja 537 sekä katu- ja virkistysalueet.

Asemakaavamuutos on vireille Jalasjärven kirkonkylässä Meijeritien, Trikookujan ja Kurssitien alueella.

Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus valmistelema suunnitelmia valtateiden 3 ja 19 risteysjärjestelystä on Liikennevirasto (nyk. Väylä) hyväksynyt joulukuussa 2018.

Valtateiden tiejärjestelyiden myötä Kurssitien katuliittymä valtatie 3:lle poistuu. Korvaavia tiejärjestelyitä muodostetaan siten, että Rantatie jatkuu suoraan valtatie 3 ali jatkuen Sepänkatuna yhdistyen valtatie 19:sta liikenneaseman (Jalastuuli) eteläpuolella. Lisäksi Trikookujan jatkeeksi rakennetaan rinnakkaistie, joka liittyy valtatie 3:lle vt3-vt19 -risteyksen luoteispuolella.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan kaavallisten esteiden poistamisella ja tehostamalla maankäyttöä. Tähän liittyy katuverkoston (Trikookujan, Meijeri- ja Kurssitien) uudelleen järjestelyä sekä korttelirakenteen yhtenäistämistä yhdyskuntarakenteeseen sopivaksi.

Suunnittelun tavoitteena on luoda yritystoiminnalle aluevaraukset sekä järjestää kortteli- ja katuverkosto asemakaava-alueella tiejärjestelyihin sopivaksi.

Käsittelyvaiheet:

 1. Ympäristölautakunta: 19.9.2018 §209
 2. Kuulutus vireille: 27.9.2018
 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtävillä: 27.9.-29.10.2018
 4. Ympäristölautakunta: 27.1.2021 §4
 5. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä (versio 1): 4.2. – 7.3.2021
 6. Ympäristölautakunta: 24.1.2024 §1
 7. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä (versio 2): 8.2.-11.3.2024
 8. Ympäristölautakunta:
 9. Kaupunginhallitus:
 10. Kaupunginvaltuusto:

Asemakaava-asiakirjat:

Valtatie 3 ja 19 liittymä-alueen tiesuunnitelmaan voi tutustua Väyläviraston sivuilla.

 • Valtateiden 3 ja 19 liittymä, Vuohiluoman liittymä, sijaitsee Jalasjärven keskustan pohjoispuolella.

Suunnitelma-alueen sijainti:


Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667
Kurikan kaupungin kirjaamo
kurikan.kaupunki@kurikka.fi
(06) 451 3555 vaihde ark. klo 9–15
Laurintie 21, 61300 Kurikka
Sulonen Kati
kaupungingeodeetti
kati.sulonen@kurikka.fi
044 735 5441