Siirry sisältöön

AK 19 Jalasjärvi, Juustoportti

Asemakaavamuutos Jalasjärvi korttelit 500-503 ja 537 sekä katu- ja virkistysalueet.

Asemakaavamuutos on vireille Jalasjärven kirkonkylässä Meijeritien, Trikookujan ja Kurssitien alueella.

Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus valmistelema suunnitelmia valtateiden 3 ja 19 risteysjärjestelystä on Liikennevirasto (nyk. Väylä) hyväksynyt joulukuussa 2018.

Valtateiden tiejärjestelyiden myötä Kurssitien katuliittymä valtatie 3:lle poistuu. Korvaavia tiejärjestelyitä muodostetaan siten, että Rantatie jatkuu suoraan valtatie 3 ali jatkuen Sepänkatuna yhdistyen valtatie 19:sta liikenneaseman (Jalastuuli) eteläpuolella. Lisäksi Trikookujan jatkeeksi rakennetaan rinnakkaistie, joka liittyy valtatie 3:lle vt3-vt19 -risteyksen luoteispuolella.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan kaavallisten esteiden poistamisella ja tehostamalla maankäyttöä. Tähän liittyy katuverkoston (Trikookujan, Meijeri- ja Kurssitien) uudelleen järjestelyä sekä korttelirakenteen yhtenäistämistä yhdyskuntarakenteeseen sopivaksi.

Suunnittelun tavoitteena on luoda yritystoiminnalle aluevaraukset sekä järjestää kortteli- ja katuverkosto asemakaava-alueella tiejärjestelyihin sopivaksi.

Käsittelyvaiheet:

 1. Ympäristölautakunta: 19.9.2018 §209
 2. Kuulutus vireille: 27.9.2018
 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos nähtäville: 27.9.-29.10.2018
 4. Ympäristölautakunta: 27.1.2020
 5. Asemakaavaehdotusasiakirjat nähtävillä: 4.2. – 7.3.2020
  • Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta palautettava Kurikan kaupungin kirjamoon nähtävänäolaikana.
 6. Ympäristölautakunta:
 7. Kaupunginhallitus:
 8. Kaupunginvaltuusto:

Asemakaava-asiakirjat, Ehdotusvaihe:

 • Asemakaavamuutos, ehdotus:  
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Asemakaavakartta
  • Asemakaavaselostus

Suunnitelma-alueen sijainti:


Peltoniemi Jukka
toimistoarkkitehti
jukka.peltoniemi@kurikka.fi
044 550 2667