Siirry sisältöön

Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuudet

Hankkeessa kartoitetaan alueelle sijoittuneiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia yrittäjyyden kautta. Selvityksessä otetaan huomioon erilaiset yrittäjyyden muodot, kuten kevyt
yrittäjyys, työosuuskunta, yrittäjyys jne. ja näiden muotojen toteuttamiseen tarvittavat seikat.

Hankkeen päätyttyä on käyty läpi eri mallit ja vertailtu mitkä mallit soveltuisivat parhaiten työllistymiseen, mikäli työpaikka ulkopuolisella työnantajalla ei ole mahdollinen.

Hanketta toteutetaan elinvoimaosastolla.