Siirry sisältöön

Yli 65-vuotiaiden liikuntapalveluseteli

Palveluseteli on tarkoitettu Kurikan kaupungin asukkaalle, joka täyttää kyseisenä vuonna 65 vuotta tai enemmän.

Palvelusetelin saaja sitoutuu ohjattuun ja tavoitteelliseen voimaharjoitteluun, jonka vaikuttavuutta seurataan erilaisilla mittareilla.

Palveluseteli haetaan ennen palvelun aloittamista Kurikan kaupungilta erillisellä lomakkeella. Käsittelyaika on korkeintaan neljä viikkoa.

Palvelusetelin arvo on 9 euroa. Hakijalle voidaan myöntää kaksi kertaa vuodessa 40 palveluseteliä, eli yhteensä 80 palveluseteliä vuodessa. Käytännössä hankittava palvelu maksetaan osittain palveluseteli- ja omavastuuosuuksina. Kaupungilta voidaan laskuttaa enintään 2 käyntikertaa viikossa.

Palveluseteli myönnetään kuusi kuukautta kestävään palveluun, eli halutessaan palveluntuottajaa voi vaihtaa puolen vuoden välein.

Palvelusetelin saaja ottaa itse yhteyttä valitsemaansa palveluntuottajaan, joka on hyväksytty palveluntuottajaksi. Palvelusetelin saaja saa palveluntuottajalta palvelusetelin piiriin kuuluvia palveluja viranhaltijapäätöstä vastaan. Kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista on luettelo Kurikan nettisivuilla ja neuvonnassa. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia käytettyjen palvelusetelituntien mukaisesti.

Palveluseteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää ainoastaan myöntämispäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Palvelusetelin myöntämisestä päättää Kurikan kaupunki.

Ohjeet palveluntarjoajalle

Palvelusetelillä tuotetaan ohjattua ja tavoitteellista voimaharjoittelua Kurikan kaupungin asukkaalle, joka täyttää kyseisenä vuonna 65 vuotta tai enemmän. Ohjattu voimaharjoittelu toteutetaan kuntosaliympäristössä tai vastaavassa joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Kurikan kaupunki seuraa voimaharjoittelun vaikuttavuutta lyhyen fyysisen suorituskyvyn mittaristolla (SPPB) sekä Toimiva-testistöön sisältyvällä VAS – testillä. Näiden testien tuloksista palveluntuottajan tulee raportoida kaupungille puolen vuoden välein erillisellä lomakkeella. Jos palveluntuottajalla on käytettävissä älykuntosalilaitteet, saadaan niistä systemaattista tietoa harjoittelun vaikutuksista.

Palveluntuottajaksi voi hakea koko hankkeen ajan ilmoittautumalla palvelusetelijärjestelmään erillisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen otetaan käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa ja päätös tulee antaa kolmen kuukauden kuluessa. Palveluntuottajaksi hyväksytään palveluntarjoajat, jotka täyttävät sääntökirjassa mainitut laatukriteerit. Palveluntarjoajan on toimitettava sääntökirjassa mainitut asiakirjat kaupungille sekä toimitettava vaadittavat ilmoitukset soveltuville valvoville viranomaisille. Kaupungin edustajalla on oikeus tarkastaa palveluntarjoajan tilat ja vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muut selvitykset siitä, että palvelun yleiset edellytykset täyttyvät.

Palveluntuottajan on raportoitava kaupungille asiakkaan käyttämät palvelusetelitunnit, joiden mukaan kaupunki maksaa tuottajalle. Korvaus maksetaan käytön mukaan yhdelle tuottajalle puoli vuotta kerrallaan tai laskutus tehdään kuukausittain. Yhden palvelusetelin arvo on 9 euroa ja hakijalle voidaan myöntää kaksi kertaa vuodessa 40 palveluseteliä, eli korkeintaan 80 vuodessa. Käytännössä palvelu maksetaan osittain palveluseteli- ja omavastuuosuuksina, minkä vuoksi palveluntuottajan tulee ilmoittaa palvelusetelin käyttäjälle hinnoittelusta selkeästi ja vertailukelpoisella tavalla. 

Palveluntuottajalta vaadittavat asiakirjat 

  • jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys
  • kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
  • omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä
  • toimintasuunnitelma
  • jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta
  • selvitys käytettävien liikuntatilojen ja –laitteiden esteettömyydestä

Hyväksytyt palveluntuottajat

Lisätiedot

Siltakorpi Annukka
liikuntatoimen päällikkö
annukka.siltakorpi@kurikka.fi
0400 273 960