Siirry sisältöön

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Suomessa noin miljoona ihmistä asuu taajamissa ja haja-asutusalueilla kiinteistöissä, joita ei ole liitetty kunnallisen tai muun vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Haja- ja loma-asutuksen jätevedet ovat valtakunnallisesti tarkasteltuina maatalouden jälkeen suurimpia vesistöjen fosforikuormittajia yhdessä teollisuuden kanssa. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet voivat lisäksi heikentää pienten vesistöjen hygieenistä tilaa tai pilata pohjavesiä. Asetuksen tarkoituksena on suojella lähiympäristöä ja -vesistöjä sekä kaivovesiä.

Saostussäiliöt ja purkuputki ojaan ei ole enää nykyvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kiinteistön jätevesijärjestelmään tulee tehostaa. Mikäli kiinteistöllä oleva nykyinen jätevesijärjestelmä on ehjä, voidaan sitä kuitenkin hyödyntää järjestelmää uusittaessa. Jätevesijärjestelmä voi olla kiinteistön oma, yhteinen naapurin tai useamman naapurin kanssa. Jätevesijärjestelmän kunnossapito on osa kiinteistön normaalia ylläpitoa ja samalla kiinteistön arvo nousee.

Asetus jätevesien käsittelystä

Valtioneuvoston asetus (209/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 9.3.2011. Asetus koskee sellaisia kiinteistöjä, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon. Asetus koskee siis myös vapaa-ajan kiinteistöjä.

Asetus ei määrää, mikä jätevesijärjestelmä on kiinteistölle valittava. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää asetuksessa vaaditut puhdistusvaatimukset. Puhdistusmenetelmällä on vähennettävä jätevesistä 80 % orgaanisesta aineesta, 70% fosforista ja 30% typestä. Kunnat voivat antaa tätä tiukempia puhdistusvaatimuksia. Jalasjärven ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty tiukemmat puhdistusvaatimukset pohjavesialueille ja ranta-alueille. Mikäli nykyinen jätevesijärjestelmä ei täytä puhdistusvaatimuksia, tulee se uusia 15.3.2018 mennessä. Vanha hajajätevesiasetus (542/2003) tuli voimaan 2004 vuoden alusta. Mikäli kiinteistöllä on rakennettu kokonaan uusi rakennus tai  muutoin tehty laajoja korjaus- ja muutostöitä, on kiinteistön tullut täyttää asetuksen vaatimukset vuoden 2004 alusta lähtien.

Kaikilla kiinteistöillä, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon, tulee täyttää ja säilyttää:

  • selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä
  • käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesijärjestelmästä
  • käyttöpäiväkirja

Lisätietoa jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeista:

Selvitys järjestelmästä Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet

Jässi-jätevesihanke

Jässi-jätevesihanke tarjoaa laadukasta, puolueetonta, kansantajuista ja kaksikielistä jätevesineuvontaa Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Neuvonta on maksutonta. Hanke tarjoaa kiinteistökohtaista neuvontaa sekä yleisneuvontaa neuvontapisteillä ja jätevesi-illoissa.

Lisätietoa Jässi-jätevesihankkeesta:

Pohjanmaan Jässi-jätevesihanke

Suomen ympäristökeskus

Tiedote Jässi-jätevesihankkeesta 6.5.2019