Siirry sisältöön

Vuorohoito

Vuorohoitopaikat

Toimintaperiaatteet

1. Vuorohoidolla Kurikassa tarkoitetaan päivähoitoa joka tapahtuu arkisin kello 19.30-05.30 ja viikonloppuisin silloin, kun hoidon tarve johtuu molempien vanhempien tai yksinhuoltajien päätoimisesta työssä käymisestä tai opiskelusta. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorovarhaiskasvatukseen on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien vanhempien tai ainoan vanhemman vuorotyöhön.

* Jos työssä tapahtuu muutoksia tai vuorohoidon tarve lakkaa, tulee vanhempien ottaa yhteyttä yksikön esimieheen, jolloin yhdessä mietitään perheen tarpeisiin vastaavaa hoitopaikkaa.

2. Lapsen kirjallinen hoitoaikalista, joka on muodostettu vanhempien työvuoroista, tulee toimittaa vuorohoitoyksikköön viimeistään 11 päivää ennen hoitojakson alkamista klo 18.00 mennessä. Mikäli hoitoaikalistaa ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa. Hoitoaikavarauksiin em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia voidaan ottaa vastaan vain, jos kyseiseen kellonaikaan on varattu työntekijä/työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden päivähoitoasetuksen 6§:n 1mom. mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

* Vanhempien toimittamien hoitoaikalistojen perusteella laaditaan sekä vahvistetaan henkilökunnan työvuorolistat ja tehdään mm. ruokatilaukset.

*Lapsen hakee hoidosta AINA se vanhempi, jonka työt loppuvat aikaisemmin.

*Pyydettäessä vanhemmat sitoutuvat tuomaan työnantajan laatiman työvuorolistan hoitoaikojen varmistamiseksi. Juhla-aikoina vuorohoitoa järjestetään perustellun tarpeen mukaan tapauskohtaisesti.

*Vanhempien tulee ilmoittaa välittömästi tiedon saatuaan etukäteen tiedossa olevat lapsen poissaolot ja loma-ajat.

*Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä. Lapselle tulee järjestää vähintään 8 vapaapäivää kuukaudessa.

3. Vuoropäiväyksikössä noudatetaan ns. yörauhaa, joka alkaa noin kello 22.30.

*Jos lapsi haetaan em. ajan jälkeen hoidosta, asiasta on sovittava erikseen. Näin pyrimme takaamaan lapsille rauhallisen, riittävän ja keskeytymättömän yöunen.

*Vanhempien yövuoron jälkeen lapsi voi tarvittaessa jatkaa hoitoa seuraavana päivänä enintään klo 14.30 saakka vanhempien yötyön jälkeisen levon ajan.

* Perustuu Kurikan sivistyslautakunnan päätökseen 10.4.2012 §33