Siirry sisältöön

Vuorohoito

Vuorohoitoyksiköt

Toimintaperiaatteet

1. Vuorohoidolla Kurikassa tarkoitetaan varhaiskasvatusta, joka tapahtuu arkisin kello 18.30-05.00 ja viikonloppuisin sekä arki- tai juhlapyhisin silloin, kun hoidon tarve johtuu molempien huoltajien tai ainoan huoltajan päätoimisesta työssä käymisestä tai päätoimisen opiskelun lähiopinnoista. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorovarhaiskasvatukseen on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien huoltajien tai ainoan huoltajan vuorotyöhön.

Jos työssä tapahtuu muutoksia tai vuorohoidon tarve loppuu, tulee huoltajien ottaa yhteyttä päiväkodin johtajaan tai palveluohjaajaan, jolloin käydään läpi perheen muuttunut tilanne ja etsitään perheen tarpeisiin vastaava varhaiskasvatuspaikka. Oikeus vuorohoitoon päättyy myös, jos huoltaja jättää toistuvasti hoitoajat ilmoittamatta tai jos varatut hoitoajat jäävät toistuvasti käyttämättä tai ne perutaan

Huoltajan vapaapäivinä, lomapäivinä tai sairauslomalla ei ole oikeutta vuorohoitoon.

Huoltajien harrastus- ja vapaa-ajan toiminta ei oikeuta vuorohoitoon.

Tilapäinen tai satunnainen vuorohoidon tarve ei oikeuta vuorohoitopaikkaan vaan tarvittaessa siitä neuvotellaan erikseen päiväkodin johtajan tai palveluohjaajan kanssa. Tällöin lapsen varhaiskasvatuspaikka on pääsääntöisesti toisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja satunnaisiin tarpeisiin hoito varataan vuorohoitoryhmästä.

2. Lapsen hoitoajat tulee varata varhaiskasvatuksen sähköisen ohjelman CGI Vesan kautta viimeistään yhtä viikkoa aiemmin sunnuntaihin klo 23.59 mennessä. Mikäli hoitoaikavarusta ei ole tehty määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa. Hoitoaikavarauksiin em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia voidaan ottaa vastaan vain, jos kyseiseen kellonaikaan on varattu työntekijä/työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden varhaiskasvatuslain mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

Huoltajien varaamien hoitoaikojen perusteella laaditaan sekä vahvistetaan henkilökunnan työvuorolistat ja tehdään mm. ruokatilaukset.

Lapsen tuo hoitoon se huoltaja, jonka työt alkavat myöhemmin ja lapsen hakee hoidosta se huoltaja, jonka työt loppuvat aikaisemmin.

Lapsen hoitoaika muodostuu huoltajien työvuoroista. Pyydettäessä huoltajat sitoutuvat tuomaan työnantajan laatiman työvuorolistan hoitoaikojen varmistamiseksi ja epäselvyyksien vähentämiseksi. Kurikassa järjestetään vuorohoitoa pääsääntöisesti kolmessa eri yksikössä. Juhla-aikoina (joulu, juhannus, pääsiäinen) vuorohoitoa järjestetään huoltajien työvuoroluetteloon perustuen ja toiminta voidaan keskittää yhteen yksikköön vähäisen palvelutarpeen vuoksi.

Huoltajan on ilmoitettava välittömästi tiedon saatuaan lapsensa poissaolosta, sairaudesta, loma-ajasta sekä yö- ja viikonloppuhoidon peruuntumisesta vuorohoitoyksikköön.

Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen vapaapäiviä lapsen edun mukaisesti. Lapselle tulee järjestää vähintään 8 vapaapäivää kuukaudessa.

3. Vuorohoitoyksikössä noudatetaan ns. yörauhaa, joka alkaa noin kello 22.30.

Jos lapsen hakuaika varhaiskasvatuksesta on edellä mainitun ajan jälkeen, asiasta on sovittava erikseen. Näin pyrimme takaamaan lapsille rauhallisen, riittävän ja keskeytymättömän yöunen.

Huoltajien yövuoron jälkeen lapsi voi tarvittaessa jatkaa varhaiskasvatuksessa seuraavaan päivään enintään klo 14.30 saakka huoltajien yötyön jälkeisen levon ajan.

Lapsen poikkeavista tulo- ja hakuajoista neuvotellaan tarvittaessa perhekohtaisesti päiväkodinjohtajan kanssa.

4. Vuoro- ja iltahoitoa tarvitsevan lapsen esiopetusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ryhmämuotoisena esiopetusryhmässä arkipäivisin esiopetusaikoina ja osittain yksilölliseen oppimissuunnitelmaan perustuen iltaisin ja viikonloppuisin.

5. Vuorohoidossa lapselle tarjotaan hänen hoitoaikaansa kuuluvat ateriat. Huoltaja huomioi vuorohoidon ruokailuajat ja huolehtii lapsen ruokailusta hoitoaikojen ulkopuolella siten, että lapsi pystyy osallistumaan toimintaan vuorohoitoon tullessaan. Ruokailun vuoksi lapsen hoitopäivää ei saa pidentää.

Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille, jotka ovat hoidossa ennen klo 8.30

Lounas tarjotaan niille lapsille, jotka ovat hoidossa klo 11-11.30 välisenä aikana

Välipala tarjotaan niille lapsille, jotka ovat hoidossa klo 14-14.30 välisenä aikana

Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 17.30 jälkeen

Iltapala tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 19.30 jälkeen

6. Edellä mainitut periaatteet käydään huoltajien kanssa läpi vuorohoidon alkaessa sekä aina tarvittaessa. Ohjeilla ja niiden noudattamisella taataan kaikkien Kurikan varhaiskasvatuksen asiakkaiden tasapuolinen kohtelu.

* Perustuu Kurikan sivistyslautakunnan päätökseen 20.2.2024 §12