Siirry sisältöön

Digituki yrityksille

Digitaalisien palveluiden hyödyntäminen ja verkkonäkyvyys ovat tärkeä osa yritysten toimintaedellytyksiä. Kurikkalaiset yritykset voivat hakea kaupungilta digitukea uusiin digitalisaatiotoimenpiteisiin kuten uusiin verkkosivuihin, verkkokauppoihin ja järjestelmähankintoihin.

Kurikan kaupunki myöntää tukea uusiin digitalisaatiotoimenpiteisiin yrityksille. Digitukea myönnetään yritykselle yhden kerran. Tukea voidaan myöntää yritykselle, jonka kotipaikka ja käyntiosoite on Kurikassa.

Tuen määrä

Vuonna 2024 toteutettavien ja haettavien digitukien maksimisumma taloushallinnon sähköistämistoimenpiteissä on 100 € / yritys ja muissa digitalisaatiotoimenpiteissä 300 € / yritys.

Avustus maksetaan tositeperusteisesti todellisista kuluista, jotka ovat yritykselle aiheutuneet verkkokaupan, verkkosivujen, sähköisen laskun, sähköisen kirjanpidon, muun uuden digitaalisen palvelun tai ohjelmiston käyttöönotosta ja ylläpidosta.

Tukea ei myönnetä esimerkiksi sosiaalisen median mainoskampanjoiden ja muiden vastaavien mainosten toteuttamiseen.

Digituen säännöt

Digituki on tarkoitettu ensisijaisesti kokonaan uusiin yrityksen digitaalisia toimintaedellytyksiä parantaviin palveluhankintoihin.

Kokonaan uusia hankintoja ovat esimerkiksi verkkosivut ja verkkokauppa niillä yrityksillä joilla tällaisia ei aikaisemmin ole ollut.

Tukea ei voi saada yrittäjän omaan tai työntekijöiden palkkaan verkkosivujen ja verkkokaupan rakentamisessa. Tukea voi kuitenkin saada uusien verkkosivujen ja verkkokauppojen hankinnasta aiheutuneisiin palvelumaksuihin, asiantuntijapalveluihin ja digitaalisten materiaalien (kuten kuvien) hankintaan niiltä osin, kuin yrityksellä ei ole aiemmin näitä palveluita ollut käytössä.

Olemassa olevien järjestelmien päivitys kuuluu tuen piiriin, mikäli siinä toteutuu digitaalisten toimintaedellytyksien merkittävä paraneminen. Tuen piiriin eivät kuulu olemassa olevien verkkosivujen tavanomaiset sisällölliset tai ulkoasulliset lisäykset tai muutokset. Tuen piiriin kuuluvat kuitenkin verkkosivustoihin tehtävät muutokset, jotka tuovat sivulle uusia toiminnallisuuksia kuten uusia digitaalisia mahdollisuuksia olla yhteydessä yritykseen. Tuen piiriin kuuluvat myös merkittävästi sivuston toimivuutta ja käytettävyyttä parantavat teknologiset muutokset.

Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä kiinteistöosakeyhtiöille eikä tavanomaisten IT-laitteistojen hankintaan (esim. tietokoneet ja tietokoneiden osat ja oheislaitteet) elleivät nämä ole kiinteä, erottamaton osa yrityksen hankkimaa laajempaa digitaalista palvelukokonaisuutta. Tukea myönnetään kuitenkin erikoisvarusteiden, kuten maksupäätteen tai lukulaitteiden hankintaan, mikäli yrityksellä ei aiemmin ole tällaisia välineitä ollut käytössä. Tukea ei myönnetä esimerkiksi sosiaalisen median mainoskampanjoiden ja muiden vastaavien mainosten toteuttamiseen.

Hae tukea alla olevasta linkistä.

Digituki-hakemus
Kurikka Jussi-Pekka
yritysasiantuntija
jussi-pekka.kurikka@kurikka.fi
044 760 9122
Luukko Juha
elinvoimajohtaja
juha.luukko@kurikka.fi
044 550 2639
Keskuspuistikko 14, 61300 Kurikka