Siirry sisältöön

Koulukuljetukset

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, kun tämän koulumatka on pitempi kuin 5 km. Tämä koskee myös esiopetuksessa olevaa, jonka matka kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen sekä vastaavasti esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon on yli 5 km. Maksuton kuljetusetu ei koske päivähoitokuljetuksia.

Kurikan kaupungin erikoisedut

Kurikan kaupunki myöntää laista poiketen maksuttoman koulukuljetuksen esikouluoppilaille sekä 1- 4-luokkien oppilaille jo silloin, kun näiden koulumatka ylittää 3 km. Kaikki kuljetusta tarvitsevat esioppilaat anovat kuljetusta esiopetushakemuksen yhteydessä.

Kaupunki on järjestänyt koulukuljetuksia myös lukiolaisille. Opiskelijat maksavat matkansa itse, jos opiskelijan koulumatka on yli 10 km on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen. Silloin opiskelija maksaa kuljetuksesta vain omavastuuosuuden, joka on tällä hetkellä 43 euroa / kk. Lisäksi kaupunki järjestää erikseen lukio-opiskelijoille kuljetuksia tarvittaessa klo 8 ja klo 16.

Jalasjärven koulukuljetukset:

Ala-Valli – Kurikan keskusta – Ala-Valli

Jalasjärven keskusta – Kurikan keskusta – Jalasjärven keskusta

Jalasjärvi – Seinäjoki – Jalasjärvi

Liikennöintisuunnitelmat Jalasjärvi

Lisätietoa koulukuljetusperiaatteista alla olevasta latauslinkistä.

Koulukuljetushakemukset

Lisätietoa koulukuljetuksista Kurikka, Jalasjärvi, Jurva:

Saarinen Lauri
logistiikkasuunnittelija
lauri.saarinen@kurikka.fi
040 158 2518