Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen arviointi

Kurikan kaupunki arvioi ja kehittää varhaiskasvatuksen laatua. Varhaiskasvatuksen arviointia toteutetaan varhaiskasvatuksen yksiköissä, järjestäjien tasolla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 §). Arvioinnin säädöspohjaiset tarkoitukset korostavat lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä.

Helmikuussa 2020 otamme käyttöön sähköisen Reunamo Education Research’n Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa –arviointimenetelmän koskien varhaiskasvatusta Kurikan päiväkodeissa. Kehittävän palautteen avulla voidaan selvittää, mitä lapsen arjessa tapahtuu varhaiskasvatuksessa ja mitkä tekijät ylläpitävät varhaiskasvatuksen laatua.

Aineistoa kerätään usealla eri menetelmällä. Keräämme tietoa lasten arkitoiminnasta varhaiskasvatuksessa havainnoimalla lapsia. Henkilöstön arviot ryhmän oppimisympäristöstä ja johtajien arviot varhaiskasvatusyksiköstä tuovat esiin arjen kokemusten ja kasvatustoiminnan yhteyksiä.

Havainnoitavat lapsiryhmät ja lapset valitaan satunnaisotannalla. Kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia. Lasten tai heidän perheidensä tunnistetietoja ei voida jälkeenpäin yhdistää tiettyyn henkilöön. Tutkimukseen osallistuminen on lapsille ja heidän huoltajilleen vapaaehtoista. Lisätietoa lähetetään niille perheille, joiden lapset ovat tutkimukseen osallistuvissa ryhmissä.

Tietoa menetelmästä videon muodossa Usein kysytyt kysymykset Reunamon sivuilta