Siirry sisältöön

Maa-aineslupa

Maa-aineslain mukainen ainesten ottaminen on luvanvaraista. Lupa ei kuitenkaan ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Tällöinkin ottamisessa tulee soveltaa maa-aineslain määräyksiä esim. ottamispaikan sijoittamisessa ja jälkihoidossa.

Maa-aineslain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle. Kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. Kurikassa  maa-ainesluvat valmistelee ympäristöinsinööri ja luvat myöntää ympäristölautakunta. Ottoa valvoo ympäristöinsinööri ja ympäristötarkastaja.

Kurikan kaupungin maa-ainestaksojen hinnat löydät alla olevasta latauslinkistä.

Kurikan kaupungin maa-ainestaksat
Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543