Siirry sisältöön

Maa-aineslupa

Maa-aineslain mukainen ainesten ottaminen on luvanvaraista. Lupa ei kuitenkaan ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Tällöinkin ottamisessa tulee soveltaa maa-aineslain määräyksiä esim. ottamispaikan sijoittamisessa ja jälkihoidossa. Mikäli kotitarveotto ylittää 500 kuutiometriä, tulee siitä tehdä ilmoitus mittausteknikolle.

Maa-aineslain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle. Kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. Kurikassa  maa-ainesluvat valmistelee ympäristöinsinööri ja luvat myöntää ympäristölautakunta. Ottoa valvoo ympäristöinsinööri.

Kurikan kaupungin maa-ainestaksojen hinnat löydät alla olevasta latauslinkistä.

Kurikan kaupungin maa-ainestaksat
Lummi Tia
ympäristösihteeri
tia.lummi@kurikka.fi
040 534 3655
Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543