Siirry sisältöön

Maa-aineslupa

Maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista. Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Kurikassa maa-aineslupaa haetaan ympäristölautakunnalta.

Lupa ei kuitenkaan ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Tällöinkin ottamisessa tulee soveltaa maa-aineslain määräyksiä esim. ottamispaikan sijoittamisessa ja jälkihoidossa eikä ottaminen saa tällöinkään aiheuttaa maa-aineslaissa mainittuja haitallisia seurauksia. Kotitarveottajan tulee ilmoittaa ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Maa-aineslupahakemus ja kotitarveottoilmoitus tehdään ympäristövalvontaan sähköisen asiointipalvelun kautta:

Lupapiste.fi

Kurikan kaupungin maa-aineslupien käsittelymaksut ja valvontamaksut löydät alla olevasta latauslinkistä.

Kurikan kaupungin maa-ainestaksa

Lisää ohjeita ja tulostettavan hakemuslomakkeen löydät Ympäristöhallinnon sivuilta.

Linkki ympäristöhallinnon sivuille

Lisätietoja luvan hakemisesta saa ympäristöinsinööriltä ja lupien valvonnasta ympäristötarkastajalta:

Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543
Franttila Jonna
ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834