Siirry sisältöön

Maa-aineslupa

Maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista. Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi.

Lupa ei kuitenkaan ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Tällöinkin ottamisessa tulee soveltaa maa-aineslain määräyksiä esim. ottamispaikan sijoittamisessa ja jälkihoidossa eikä ottaminen saa tällöinkään aiheuttaa maa-aineslaissa mainittuja haitallisia seurauksia.

Kurikassa  maa-aineslupaa haetaan ympäristölautakunnalta.

Kurikan kaupungin maa-aineslupien käsittelymaksut ja valvontamaksut löydät alla olevasta latauslinkistä.

Kurikan kaupungin maa-ainestaksa

Lupaa voi hakea sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lupapiste.fi

Lisää ohjeita ja tulostettavan hakemuslomakkeen löydät Ympäristöhallinnon sivuilta.

Linkki ympäristöhallinnon sivuille

Lisätietoja luvan hakemisesta saa ympäristöinsinööriltä ja lupien valvonnasta ympäristötarkastajalta:

Salonen Miia
ympäristöinsinööri
miia.salonen@kurikka.fi
050 362 9543
Franttila Jonna
ympäristötarkastaja
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834