Siirry sisältöön

Maa-aineslupa

Maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista. Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi.

Lupa ei kuitenkaan ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Tällöinkin ottamisessa tulee soveltaa maa-aineslain määräyksiä esim. ottamispaikan sijoittamisessa ja jälkihoidossa eikä ottaminen saa tällöinkään aiheuttaa maa-aineslaissa mainittuja haitallisia seurauksia.

Kurikassa  maa-aineslupaa haetaan ympäristölautakunnalta.

Kurikan kaupungin maa-aineslupien käsittelymaksut ja valvontamaksut löydät alla olevasta latauslinkistä.

Kurikan kaupungin maa-ainestaksa

Lupaa voi hakea sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lupapiste.fi

Lisää ohjeita ja tulostettavan hakemuslomakkeen löydät Ympäristöhallinnon sivuilta.

Linkki ympäristöhallinnon sivuille

Lisätietoja luvan hakemisesta saa ympäristöinsinööriltä sekä ympäristösihteeriltä ja lupien valvonnasta ympäristötarkastajalta:

Franttila Jonna
vs. ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834
Lummi-Lehtinen Tia
Ympäristösihteeri
tia.lummi-lehtinen@kurikka.fi
040 534 3655
Koulupolku 5
Vitikkala Topi
vs. ympäristötarkastaja
topi.vitikkala@kurikka.fi
040 190 7018