Siirry sisältöön

Vesiensuojelu

Vesistörakentaminen, ojitus ja ruoppaus

Vesistöjen muuttaminen ja pilaaminen on vesilailla tarkasti säädeltyä. Ennen ojitukseen, patoamiseen, ruoppaukseen, jätevesien johtamiseen, vesirakentamiseen tms. toimenpiteeseen ryhtymistä kannattaa ottaa yhteyttä ympäristösihteeriin tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ja tarkistaa onko toiminta ilmoituksen- tai luvanvaraista.

Ympäristöhallinnon sivuilta löytyy lisätietoa Vesistörakentamisesta.

Linkki ympäristöhallinnon sivuille

Vesien laatu

Kyrönjoen ja Närpiönjoen vedenlaatua valvotaan mm. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) toimesta sekä jokivarsien kuntien yhteistarkkailuna.

Linkki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivuille

Uimavesien ja talousveden laatua valvoo terveystarkastaja. Lisätietoa alla olevasta linkistä.

Talousvesi