Siirry sisältöön

Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lukio-opintojen loppupuolella suoritetaan ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuoden aikana, keväällä ja syksyllä. Kaikki aineet voi kirjoittaa yhdellä kertaa tai tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan. Ylioppilastutkinto on maksullinen.

Kurikan lukion ylioppilastutkinto-opas 2022 uusi tutkintorakenne

Ylioppilastutkinnossa on suoritettava vanhan tutkintorakenteen mukaisesti vähintään neljä koetta: pakollisena äidinkieli ja kolme koetta seuraavista neljästä: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja jokin reaaliaineen koe. Muista aineista voi suorittaa ylimääräisiä kokeita, kuten vieraita kieliä ja muita reaaliaineiden kokeita. Myöhemmin tutkintoa voi täydentää uusilla kokeilla.

Uuden tutkintorakenteen mukaisesti opiskelijan on sisällytettävä tutkintoonsa vähintään viisi ainetta. Kaikki suorittavat äidinkielen kokeen (tai suomi toisena kielenä). Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine.


Osallistumisehtona ylioppilaskirjoituksiin on, että kirjoitettavan aineen pakolliset lukiokurssit on suoritettu kirjoitusten alkuun mennessä. Vähintään yhdessä aineessa (vieras kieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka) on suoritettava vaativamman tasoinen koe (esimerkiksi A-englanti / A-ruotsi / pitkä matematiikka). Yo-tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta.

Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat: laudatur (L), eximia cum laude approbatur (E), magna cum laude approbatur (M), cum laude approbatur (C), lubenter approbatur (B), approbatur (A) ja improbatur (I) eli hylätty. 


Tulokset saapuvat koululle toukokuun lopussa ja marraskuun puolessa välissä. Pakollisen hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkinnon yhteydessä. Muussa tapauksessa kaikki kokeet on suoritettava uudelleen. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hyväksytyillä kokeilla voi kerätä ns. kompensaatiopisteitä. Niillä voi kompensoida hylätyn suorituksen. Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta.

Kirjoitustulokseen tyytymätön voi pyytää ylioppilastutkintolautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Kirjallinen hakemus tulee jättää rehtorille 14 päivän kuluessa tulosten saapumisesta. Tarkistuspyyntö on maksullinen, mikäli arvosana nousee, maksu palautetaan.

Mahdollinen LUKI-todistus tulee tuoda koululle kirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä. Sama koskee anomusta koetilanteen erityisjärjestelyistä, joihin vaaditaan erikoislääkärin lausunto.

Kattavammat tiedot ylioppilaskirjoituksista löydät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi