Siirry sisältöön

Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lukio-opintojen loppupuolella suoritetaan ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuoden aikana, keväällä ja syksyllä. Kaikki aineet voi kirjoittaa yhdellä kertaa tai tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan.

Kurikan lukion ylioppilastutkinto-opas 2023 uusi tutkintorakenne

Uuden tutkintorakenteen mukaisesti opiskelijan on sisällytettävä ylioppilastutkintoonsa vähintään viisi ainetta. Kaikki suorittavat äidinkielen kokeen (tai suomi toisena kielenä). Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine.


Osallistumisehtona ylioppilaskirjoituksiin on, että kirjoitettavan aineen pakolliset opintojaksot on suoritettu kirjoitusten alkuun mennessä. Vähintään yhdessä aineessa (vieras kieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka) on suoritettava vaativamman tasoinen koe (esimerkiksi A-englanti / A-ruotsi / pitkä matematiikka). Yo-tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen pohjalta.

Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat: laudatur (L), eximia cum laude approbatur (E), magna cum laude approbatur (M), cum laude approbatur (C), lubenter approbatur (B), approbatur (A) ja improbatur (I) eli hylätty. 


Tulokset saapuvat koululle toukokuun puolessa välissä ja marraskuun puolessa välissä.

Kirjoitustulokseen tyytymätön voi pyytää ylioppilastutkintolautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Kirjallinen hakemus tulee jättää rehtorille 14 päivän kuluessa tulosten saapumisesta. Tarkistuspyyntö on maksullinen, mikäli arvosana nousee, maksu palautetaan.

Mahdollinen erityisjärjestelyihin oikeuttava lausunto tulee tuoda koululle kirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Kattavammat tiedot ylioppilaskirjoituksista löydät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta ylioppilastutkinto.fi