Siirry sisältöön

Koulun aloittaminen

Laadukasta perus- ja lukio-opetusta

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun hän täyttää seitsemän vuotta. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu kyseisen vuoden alkupuolella ja myöhemmin keväällä järjestetään varsinainen kouluuntutustumistilaisuus. Ilmoitukset näistä julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja paikallislehdessä. Ilmoittautuminen kouluun tapahtuu ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta, mutta paperilomake asiaan löytyy tämän sivun lopusta.

Kurikkalaiset lapset aloittavat koulunsa ja suorittavat oppivelvollisuutensa 1-6 vuosiluokat lähikoulussa. Opetuksen järjestäjä osoittaa lähikoulun. Lähikoulu on pääsääntöisesti maantieteellisesti lähin koulu. Vanhemmat voivat halutessaan ilmoittaa lapsensa muuhunkin kuin lähikouluun, jolloin mahdollisista koulukuljetuskustannuksista vastaa huoltaja.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus voidaan järjestää joko omassa opetusryhmässä tai pienryhmässä, jolloin opetuksesta vastaavat luokanopettaja/aineenopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja tai erillisessä erityisluokassa, jolloin opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja.

Toiseen asteen opintoja voi suorittaa Kurikan kampuksella, jossa samassa rakennuksessa Kurikan lukion kanssa sijaitsee myös Sedun ammattillinen oppilaitos. Lisäksi lukio-opetusta järjestetään Jurvan ja Jalasjärven lukioissa.

Lisätietoja koulunkäyntiin liittyvistä asioista saa koulutoimistosta tai suoraan kouluilta.

Paperilomake peruskouluilmoittautumiseen

Opas ekaluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen

Yhteystiedot

Perusopetuksen esimies:

Packalén-Reinikainen Anne-Mari
opetuspäällikkö
anne-mari.packalen-reinikainen@kurikka.fi
044 550 2697
Mäkitie 54, 61300 Kurikka

Lukio-opetuksen esimies:

Packalén-Reinikainen Anne-Mari
opetuspäällikkö
anne-mari.packalen-reinikainen@kurikka.fi
044 550 2697
Mäkitie 54, 61300 Kurikka

Oppilaiden koulunkäyntiin liittyvät asiat:

Kuusisto Anu
toimistosihteeri
anu.kuusisto@kurikka.fi
044 706 3385
Mäkitie 54

Oppilaskyyditykset, laskutus, hankinnat:

Stenius Marko
taloussihteeri
marko.stenius@kurikka.fi
044 723 1009

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan esimies:

Tukio Elina
palveluohjaaja
elina.tukio@kurikka.fi
044 550 2559
Mäkitie 54