Siirry sisältöön

Yritysvaikutusten arviointi

Kurikan kaupungin toimielimissä on otettu porrastetusti käyttöön yritysvaikutusten arviointi. Yritysvaikutusten arviointi lisää yrittäjyysmyönteisyyden todennäköisyyttä ja vähentää riskiä tehdä yrittäjyyden kannalta haitallisia päätöksiä. Keskeistä on, että yritysvaikutusten arvioinnilla tähdätään siihen, että päätöksillä poistetaan yrittäjyyden esteitä eikä luoda niitä.

Kurikan kaupungin toimintatapa yritysvaikutusten arvioinneissa on seuraava:

a) Kurikan kaupungin johtoryhmä käy valmistelussa olevia/valmisteluun tulevia asioita läpi.
b) Mikäli asiassa saattaa tulla yritysvaikutusten arviointi kyseeseen, täytetään valmistelijan toimesta yritysvaikutusten arviointilomake.
c) Mikäli valmistelija katsoo vaikutusten olevan erittäin merkittäviä joko positiivisesti tai negatiivisesti, valmistelija pyytää Kurikan kaupungin elinvoimaosaston tai elinvoimaosaston ja Y-tiimin laatiman yritysvaikutusten arvioinnin.
d) Asia palaa valmisteluun lausunnon pohjalta.
e) Arviointi liitetään päätöksen oheismateriaaliksi. Mikäli toimielin tekee päätösehdotuksesta yritysvaikutuksiltaan huomattavasti poikkeavan päätöksen, tulee toimielimen tehdä uusi yritysvaikutusten arviointi päätöksen liitteeksi osana päätöksentekoa.
f) Arvioinnit tulevat aina tiedoksi Y-tiimille.

Luukko Juha
elinvoimajohtaja
juha.luukko@kurikka.fi
044 550 2639
Keskuspuistikko 14, 61300 Kurikka
Bäckström Anne
yritysasiantuntija, Visit Kurikka -vastaava
anne.backstrom@kurikka.fi
044 732 4196