Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja. Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa.

Tietovarannon pohjalta mm.

 • edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa
 • tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta ja
 • hoidetaan viranomaistehtäviä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • äidinkieli
 • kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi
 • oppijanumero ja henkilötunnus tai muuvastaava yksilöintitieto
 • kansalaisuus
 • sukupuoli
 • äidinkieli ja
 • tarpeelliset yhteystiedot.

Lisätietoa