Siirry sisältöön

Poissaolot

Opiskelijoiden poissaoloihin kiinnitetään lukiossa tarkkaa huomiota, koska säännöllinen koulunkäynti on menestyksekkään opiskelun perusedellytyksiä. Ainoastaan sairaus oikeuttaa poissaoloon. Muista syistä poissaolemiseen samoin kuin kesken päivää poistumiseen on aina pyydettävä lupa.

Poissaolot merkitään Wilmaan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan on selvitettävä poissaolon syy Wilman kautta. Huoltaja valitsee poissaolon tyypiksi SELVITETTÄVÄ ja kirjaa lisätietoihin lyhyesti poissaolon syyn, kuten sairaus, myöhästyi bussista …. Tarkempia tietoja sairauksista ei kannata lisätietoihin kirjata.
Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, hän voi antaa huoltajalle oikeuden nähdä edelleen tietonsa.

Opettaja voi poistaa opiskelijan kurssilta / opintojaksolta liiallisen poissaolon vuoksi.

Voit anoa lupaa poissaolemiseen:

  • yksittäiseksi oppitunniksi ao. opettajalta
  • enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta (täytä lomake)
  • pidemmäksi ajaksi rehtorilta (täytä lomake)
Poissaolohakemus