Siirry sisältöön

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelutehtäviä ovat luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja luonnon virkistyskäytön edistäminen. Luonnon monimuotoisuutta edistetään säilyttämällä uhanalaisten eläin- ja kasvilajien elinympäristöjä muulta maankäytöltä. Se tapahtuu perustamalla luonnonsuojelualueita tai rauhoittamalla luontokohteita. Luonnon virkistyskäytön edistäminen lisää myönteistä asennoitumista luonnonsuojeluun ja kestävään kehitykseen.

Luonnonmuistomerkit

Luonnonsuojelulain 23 §:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnon muodostuma, jota kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, taiteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.

Lisätietoa aiheesta:

Ympäristöministeriön Natura 2000 -verkosto
Franttila Jonna
ympäristöinsinööri
jonna.franttila@kurikka.fi
050 407 9834